Τρίτη, 23 Απριλίου 2013

Ευρωπαϊκή Ένωση: Υιοθετήθηκε αναφορά για αντιμετώπιση των διακρίσεων που αντιμετωπίζουν τα τρανς άτομα.

Flag of EuropeΕυρωπαϊκή Ένωση: Τρίτη, 23 Aπριλίου 2013 | 09:25

Μετάφραση για το transs.gr
*Αφροδίτη Παπαγεωργίου
Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιταχύνει τις εργασίες του για την αντιμετώπιση των διακρίσεων που αντιμετωπίζουν τα τρανς άτομα στην αγορά εργασίας ή στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες.

Αυτό ήταν ένα από τελευταία βήματα, ανάμεσα σε μία σειρά άλλων, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα τρανς δικαιώματα από το 2010 και μετά.


Η Ολομέλεια υιοθέτησε αναφορά για την μεθερμηνεία και την εφραρμογή της Οδηγίας 2004/113/EC, της νομοθεσίας δηλαδή που διασφαλίζει ίσα δικαιώματα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες.

Η αναφορά αυτή σχεδιάστηκε από την Ευρωβουλευτή Zete Gurmai (σοσιαλιστές), και υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, επανειλημμένα έχει επιβεβαιώσει ότι οι διακρίσεις κατά των διεμφυλικών προσώπων συνιστούν διάκριση για λόγους φύλου (σ.μ.: επομένως εμπίπτουν στην Οδηγία 2004/113/EC).

Σε τροποποίηση που υιοθετήθηκε από την Ολομέλεια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης "καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην κατεύθυνση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, να ενσωματώσει πλήρως τις διακρίσεις για λόγους ταυτότητας φύλου στην κατάρτιση μελλοντικών νομοθετικών πρωτοβουλιών σε σχέση με την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Η συγγραφέας της τροποποίησης, Marije Cornelissen, Ευρωβουλευτής, δήλωσε μετά την ψηφοφορία: "Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ταυτότητα φύλου από το 2010 και εντεύθεν και οι στρατηγικές για την ισότητα των φύλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την Οδηγία για το Άσυλο, έχουν έρθει σε ισχύ από το 2011. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει μία εξαιρετική δουλειά σε αυτό το πεδίο, συμπεριλαμβανομένης μίας ευρείας μελέτης σε διεθνές πλαίσιο. Το Κοινοβούλιο τώρα ελπίζει η Επιτροπή να συμπεριλάβει την ταυτότητα φύλου στις μελλοντικές προτάσεις για Ευρωπαϊκές νομοθεσίες και πολιτικές".

Επίσης, ο Michael Cashman, Ευρωβουλευτής και συν-Πρόεδρος της LGBT Intergroup του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμπλήρωσε: "Τα διεμφυλικά πρόσωπα αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα σκληρές συνθήκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε μία Ευρωπαϊκή μελέτη που θα γνωστοποιηθεί τον επόμενο μήνα, μαθαίνουμε ότι πάνω από το ένα τρίτο των διεμφυλικών προσώπων έχουν αντιμετωπίσει επίθεση κατά της ζωής του τα τελευταία πέντε χρόνια. Αυτό αποδεικνύει όλη τη βία και τις διακρίσεις που αντιμετωπίζουν οι διεμφυλικοί συμπολίτες μας, και πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει τώρα να αναλάβει τις ευθύνες της".

Τον επόμενο μήνα, η FRA θα δημοσιεύσει στοιχεία για την μεγαλύτερη μελέτη για ΛΟΑΔ θέματα, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων που αντιμετωπίζουν τα διεμφυλικά πρόσωπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κροατία.

Διαβάστε επίσης την πλήρη αναφορά που υιοθετήθηκε.Πηγή: Transs.gr με πληροφορίες από Ιστοσελίδα της LGBT Intergroup του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


Δεν υπάρχουν σχόλια: