Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013

[Σ.Υ.Δ.] «Οι απαντήσεις στην ερώτηση 19 βουλευτών για την αλλαγή των εγγράφων των διεμφυλικών ατόμων».

Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών
(Tρανσέξουαλ, Tραβεστί, Παρενδυτικών ανδρών και γυναικών,Crossdressers, Ερμαφρόδιτων και Μεσοφυλικών ατόμων).
(Αρ. Πρωτ. 7646/2010).

http://www.transgender-association.gr/
transgender.support.association@gmail.com


Αθήνα, Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2013

Δελτίο Τύπου

Θέμα: «Οι απαντήσεις στην ερώτηση 19 βουλευτών για την αλλαγή των εγγράφων των διεμφυλικών ατόμων».
      Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), με το παρόν δελτίο τύπου γνωστοποιεί τις απαντήσεις στην ερώτηση που κατατέθηκε από δεκαεννιά βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, με κύριο αντικείμενο την αλλαγή των εγγράφων των διεμφυλικών ατόμων, προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

      Υπενθυμίζουμε τις ερωτήσεις που είχαν τεθεί προς τα δύο αρμόδια Υπουργεία (το πλήρες κείμενο της ερώτησης εδώ):

1. Θα κατατεθεί νομοθετική ρύθμιση, σύμφωνα με τις διεθνείς και ενωσιακές υποχρεώσεις του ελληνικού κράτους, που θα επιτρέπει στα διεμφυλικά άτομα να προβαίνουν στη διόρθωση του ονόματός τους, προκειμένου να έχουν αποτελεσματική πρόσβαση στην εργασία, την ασφάλιση και τις υπηρεσίες υγείας;

2. Θα διασφαλιστεί η δυνατότητα διόρθωσης του ονόματός τους ανεξαρτήτως των ιατρικών διαδικασιών επαναπροσδιορισμού φύλου, ώστε τα νέα έγγραφα να ανταποκρίνονται στο φύλο όπως τα ίδια τα άτομα επιθυμούν να προσδιορίζεται;

3. Με ποιες νομοθετικές ρυθμίσεις σκοπεύουν να συμμορφωθούν στις υπερνομοθετικές επιταγές για την προστασία των δικαιωμάτων των διεμφυλικών ατόμων και στην αποτελεσματική τιμωρία των εις βάρος τους διακρίσεων και εκδηλώσεων βίας;


      Η πρώτη απάντηση δόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών στις 4.12.2012 στην οποία περιγράφεται η ισχύουσα διαδικασία αλλαγής εγγράφων για τα διεμφυλικά άτομα που έχουν κάνει επέμβαση επαναπροσδιορισμού φύλου, σύμφωνα με τον Ν.344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων» (ΦΕΚ 143 Α’) σε συνδυασμό με το άρθρο Ν.2503/1997, μετά από δικαστική απόφαση. Η απάντηση του Υπ. Εσωτερικών καταλήγει: «Επισημαίνεται ότι ο επαναπροσδιορισμός φύλου, χωρίς τη μεσολάβηση ιατρικής διαδικασίας, προϋποθέτει την αναμόρφωση των σχετικών διατάξεων του Αστικού Κώδικα, η οποία εκφεύγει των αρμοδιοτήτων του Υπ. Εσωτερικών, και αποτελεί αρμοδιότητα του συνερωτώμενου Υπ. Δικαιοσύνης, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν». Εν ολίγοις, το Υπ. Εσωτερικών, απεκδύεται των ευθυνών του και δεν απαντά σε καμία από τις ερωτήσεις που τίθενται, απλώς επαναλαμβάνει την ισχύουσα διαδικασία (η απάντηση εδώ:).

      Στη συνέχεια ακολούθησε η απάντηση του Υπ. Δικαιοσύνης στις 8.1.2013, όπου αναγνωρίζεται ότι «τα διεμφυλικά άτομα υφίστανται αρνητική αντιμετώπιση σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τα λοιπά πρόσωπα» Εν τούτοις, όπως αναφέρεται «καίτοι δεν υφίσταται στην ελληνική νομοθεσία ειδική αναφορά στην ταυτότητα φύλου ως απαγορευμένου λόγου διάκρισης». Αναγνωρίζεται επίσης ότι «η έννοια της ταυτότητας φύλου αποτυπώνεται ρητά σε πρόσφατα κείμενα του Συμβουλίου της Ευρώπης», καθώς ακόμη ότι «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επεσήμανε το 2010 την ανάγκη λήψης νομοθετικών μέτρων, τα οποία θα περιλαμβάνουν την έννοια της ταυτότητας φύλου στο πλαίσιο της κατοχύρωσης της ίσης μεταχείρισης». Η απάντηση του Υπ. Δικαιοσύνης καταλήγει: «Επί του παρόντος η ελληνική έννομη τάξη δεν αφίσταται της σχετικής νομολογίας του ΕΔΔΑ (βλ ενδεικτικά την από 11 Ιουλίου 2002 απόφαση στην υπόθεση Christine Goodwin κατά Ην. Βασιλείου)», δηλαδή της σχετικής νομολογίας του ΕΔΔΑ πάνω στην οποία στηρίχτηκαν οι νομοθεσίες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αλλαγή των εγγράφων των διεμφυλικών ατόμων (η πλήρης απάντηση εδώ).

      Παρ’ ότι και στην απάντηση του Υπ. Δικαιοσύνης δεν δίδεται κάποια ουσιαστική απάντηση στις ερωτήσεις που τέθηκαν σχετικά με το αν προτίθεται να υιοθετήσει νομοθετικές ρυθμίσεις για την καταπολέμηση των διακρίσεων και των εκδηλώσεων βίας για λόγους ταυτότητας φύλου καθώς και για την αλλαγή των εγγράφων των διεμφυλικών ατόμων, εν τούτοις αναγνωρίζει τις διακρίσεις που υφίστανται τα διεμφυλικά άτομα, καθώς επίσης ότι τόσο το Συμβούλιο της Ευρώπης, όσο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν θέσει το πλαίσιο της κατοχύρωσης της ίσης μεταχείρισης για λόγους ταυτότητας φύλου με σαφήνεια.

      Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), θεωρεί θετικό ότι ο Υπ. Δικαιοσύνης, κύριος Ρουπακιώτης, αναγνωρίζει όλα τα παραπάνω, ωστόσο οι διαπιστώσεις δεν λύνουν κανένα από τα σοβαρά προβλήματα και παραβιάσεις των δικαιωμάτων των διεμφυλικών ατόμων και καλεί τα αρμόδια Υπουργεία και κυρίως το Υπ. Δικαιοσύνης να αναλάβουν την πρωτοβουλία κατάθεσης σχετικών νομοθεσιών για την προστασία των δικαιωμάτων των διεμφυλικών ατόμων. Συγκεκριμένα:

1. Τροποποίηση του νόμου 3304/2005, στην κατεύθυνση της προσθήκης της ταυτότητας φύλου ως έδαφος που να απαγορεύονται οι διακρίσεις στον χώρο εργασίας και την παροχή υπηρεσιών.

2. Τροποποίηση του νόμου 927/1979, στην κατεύθυνση της προσθήκης της ταυτότητας φύλου ως έδαφος που να απαγορεύεται η διάδοση του ρατσιστικού μίσους.

3. Αναθεώρηση του Άρθρου 79, παράγραφος 3 του ΠΚ (π.δ. 283/1985, ΦΕΚ 106 Α΄), στην κατεύθυνση της προσθήκης και της ταυτότητας φύλου, για την προστασία των διεμφυλικών ατόμων από τις επιθέσεις / εγκλήματα μίσους.

4. Κατάθεση νόμου που να επιτρέπει την αλλαγή εγγράφων στα διεμφυλικά / τρανς άτομα, χωρίς τη μεσολάβηση ιατρικών ή φαρμακολογικών διαδικασιών (σύμφωνα και με την σχετική νομολογία του ΕΔΔΑ που ανεφέρθη).

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΏΝ (Σ.Υ.Δ.)
Ζαν Μωρεάς 17, Κουκάκι, Αθήνα, ΤΚ 11741

http://www.transgender-association.gr/


Επικοινωνία:
transgender.support.association@gmail.com

* μέλος της Transgender Europe (TGEU)
http://www.tgeu.org

Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013

Ηνωμένες Πολιτείες: Ασφαλιστικό Τμήμα Όρεγκον - Τρανς Ισότητα στην Ιατρική ΠερίθαλψηΜετάφραση για το transs.gr
* Πάρβη ΠάλμουΤα τρανς άτομα στερούνται συνήθως την ιατρικώς αναγκαία υγειονομική περίθαλψη και η άρνηση αυτή βασίζεται αποκλειστικά στην ταυτότητα του φύλου τους, αλλά αυτό πρόκειται να αλλάξει στο Όρεγκον.

Την εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα, η Διεύθυνση Ασφάλισης του Όρεγκον - Τμήμα του Καταναλωτή, εξέδωσε ένα δελτίο διευκρινίζοντας ότι η Γερουσία και ο νόμος 2 που ψηφίστηκε το 2007, απαγορεύει τις διακρίσεις με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό (που όπως διευκρινίστηκε περιλαμβάνει την ταυτότητα φύλου) και απαιτεί ίση μεταχείριση για τα διεμφυλικά άτομα στην ιατρική θεραπεία.

"Αυτό είναι, νομίζω, μια τεράστια νίκη για την τρανς κοινότητα του Όρεγκον. Αυτό καθιστά σαφές και το γνωρίζουν όλοι οι τρανς άνθρωποι- ότι αξίζουν ίση πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη," λέει ο Tash Shatz, Διευθυντής Δικαιοσύνης για τα Βασικά Δικαιώματα του Όρεγκον. "Είναι τόσο σημαντικό θέμα που είναι δύσκολο να το περιγράψει κάποιος, είναι μεγάλη επιτυχία."

Η διευκρίνιση έρχεται σχεδόν 5 χρόνια μετά τη νομοθεσία κατά των διακρίσεων, μετά από πίεση από την τρανς ομάδα εργασίας του ΟΑΕ και διάφορες καταγγελίες από τρανς άτομα στο Όρεγκον ότι τους είχαν αρνηθεί την κάλυψη των ιατρικών θεραπειών που είχαν ανάγκη με βάση την ταυτότητα φύλου τους. Αν και δεν είναι σαφές πώς το δελτίο (που επίσημα κυκλοφόρησε 19 Δεκέμβρη) θα επηρεάσει ομοσπονδιακά τη διαχείριση ασφαλιστικών προγραμμάτων όπως το Medicare και Medicaid (Σχέδιο Υγείας του Όρεγκον), ισχύει όμως για όλες τις συναλλαγές σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες στο Όρεγκον.

Ο κατάλογος των δράσεων που θα αποτελούν απαγορευμένες διακρίσεις και βασίζεται σε πραγματική ή αντιληπτή ταυτότητα φύλου περιλαμβάνει:

Ακύρωση, περιορισμός, ή άρνηση ανανέωσης ασφαλιστικού συμβολαίου.

Απαίτηση για διαφορετικές ρυθμίσεις ή ασφάλιστρα.

Κατηγοριοποίηση της "διαταραχής ταυτότητας φύλου" ή "δυσφορίας γένους" ως προ-υπάρχον όρο για άρνηση ασφαλιστικής κάλυψης.

Η άρνηση κάλυψης για μια διαδικασία που προβλέπεται για τη θεραπεία άλλων συνθηκών της "δυσφορίας γένους" (όπως η ορμονική θεραπεία, μαστεκτομή, ή φωνητική εκπαίδευση).

Κατηγορηματική άρνηση της κάλυψης της "διαταραχής ταυτότητας φύλου" ή "δυσφορίας γένους" GI / GD.

Άρνηση της κάλυψης σε θέματα που σχετίζονται με την ψυχική υγεία για την "διαταραχή ταυτότητας φύλου" σε ενήλικες.

Άρνηση για φροντίδα που άφορα το φύλο (όπως τεστ Παπανικολάου και εξετάσεις του προστάτη).

Οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι υποχρεωμένες να απαντήσουν στις καταγγελίες μέσα σε 21 ημέρες, λέει ο Ron Fredrickson υπεύθυνος του τμήματος Παραπόνων του Τομέα Ασφάλισης του Όρεγκον.

"Από τη στιγμή που θα πάρετε μια απάντηση, ένας δικηγόρος αποφασίζει κατά πόσον ή όχι ο ασφαλιστής είναι σε συμμόρφωση. Αν είναι σε παράβαση, θα έχουμε καλή επίλυση υπέρ των καταναλωτών", λέει ο Fredrickson. "Αν διαπιστώσουμε ότι η εταιρεία δραστηριοποιείται στην πράξη, κατά παράβαση του νόμου, μπορούμε να διερευνήσουμε κατά πόσον οι άλλοι καταναλωτές έχουν επηρεαστεί."

Κυρώσεις για παραβίαση του νόμου μπορούν να περιλαμβάνουν την επιβολή προστίμων, αλλά ο Fredrickson λέει ότι ο απώτερος στόχος είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς και η εξασφάλιση ότι οι καταναλωτές έχουν δίκαιη μεταχείριση.

"Νομίζω ότι κάθε είδους διευκρίνιση του νόμου αυτού του μεγέθους όσον αφορά τις επιπτώσεις για την κοινότητα πρόκειται να πάρει κάποιο χρόνο για να εφαρμοστεί, "λέει ο Shatz." Το θετικό είναι ότι αυτή η αλλαγή προέρχεται από το ασφαλιστικό τμήμα. Νομίζω ότι προμηνύεται θετικά η εφαρμογή του."

Η διευκρίνιση φέρει όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην πολιτεία σε συμφωνία με μια σειρά από επιχειρήσεις που έχουν ωθήσει για τη συμμετοχική κάλυψη στα σχέδια της εταιρείας τους, συμπεριλαμβανομένης της Oregon Health & Science του Πανεπιστημίου (OHSU), New Seasons, η Εθνική Σχολή Φυσικής Ιατρικής, Portland State University, Προοδευτική Ασφαλιστική, Starbucks, IBM και η Microsoft.

"Η διευκρίνιση αυτή είναι ενδεικτική της τεράστιας αλλαγής για το θέμα. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι κατανοούν ότι η φροντίδα που σχετίζεται με τη μετάβαση είναι κάτι που δεν θα πρέπει πραγματικά να αποκλειστεί", λέει ο Shatz. Τα πράγματα αλλάζουν ριζικά.

Διαβάστε ολόκληρο το δελτίο εδώ

Πηγή: Transs.gr

Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2013

Μία πολύ σημαντική απόφαση του ΕΔΔΑ: Τα θρησκευτικά πιστεύω δεν μπορούν να θεωρούνται αιτία εναντίωσης στα δικαιώματα ομοφύλων.Μετάφραση για το transs.gr
* Αφροδίτη ΠαπαγεωργίουΣήμερα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αποφάσισε ότι τα θρησκευτικά πιστεύω δεν μπορούν να δικαιολογούν την αντίθεση στα δικαιώματα των ζευγαριών του ιδίου φύλου.

Το Δικαστήριο του Στρασβούργου εξέτασε τέσσερις υποθέσεις συμπεριλαμβανομένων δύο που ισχυρίζονταν ότι τα πιστεύω τους επέτρεπαν να αρνούνται να παρέχουν υπηρεσίες σε ζευγάρια του ιδίου φύλου.

Στην πρώτη υπόθεση η Lillian Ladele εργαζόταν ως ληξίαρχος στο Λονδίνο. Απολύθηκε διότι αρνήθηκε να εγγράψει σύμφωνο συμβίωσης ζευγαριού του ιδίου φύλου μετά την ψήφιση του νόμου, το 2005. Ισχυρίστηκε ότι αυτό το έκανε λόγω της θρησκευτικής πίστης της και ότι υπέστη διάκριση λόγω θρησκείας.

Το δικαστήριο αποφάσισε στην υπόθεση αυτή ότι δεν υπήρξε διάκριση και ότι τα Βρετανικά Δικαστήρια -που υποστήριξαν την απόλυσή της- ζύγισαν σωστά ανάμεσα στο δικαίωμα στην ελευθερία του θρησκεύματος και στο δικαίωμα των ζευγαριών του ιδίου φύλου ως προς τις διακρίσεις.

Στην δεύτερη υπόθεση, ο Gary McFarlane εργαζόταν ως σύμβουλος που παρείχε υπηρεσίες σεξοψυχολογίας σε ζευγάρια. Απολύθηκε διότι αρνήθηκε τις υπηρεσίες του σε ζευγάρια του ιδίου φύλου, με τον ισχυρισμό ότι αυτό θα ήταν σε ασυμφωνία με τα πιστεύω του. Το Δικαστήριο αποφάσισε ομόφωνα ότι ούτε σ' αυτήν την περίπτωση υπήρξε παραβίαση της ελευθερίας του πιστεύω.

Σχολιάζοντας αυτήν την ιδιαίτερα σημαντική απόφαση, η Sophie In't Veld, ευρωβουλευτής που ανήκει στην LGBT Intergroup του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είπε: «Με αυτήν την απόφαση, το Δικαστήριο θεμελίωσε την αρχή ότι η ελευθερία του θρησκεύματος είναι ατομικό δικαίωμα. Εμφατικά όμως δεν συνιστά λόγο για διακρίσεις σε βάρος lgbt ατόμων, γυναικών ή ατόμων με άλλη πίστη ή τρόπο ζωή. Η ελευθερία του θρησκεύεσθαι δεν μπορεί να είναι λόγος για εξαίρεση από τον νόμο. Το Δικαστήριο με τρόπο αμετάκλητο έδειξε ότι η αρχή της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης (εν προκειμένω για τα lgbt άτομα) δεν μπορεί να παρακάμπτεται με μία απλή αναφορά στο θρήσκευμα».

Επίσης, ο Michael Cashman, Ευρωβουλευτής και Πρόεδρος της LGBT Intergroup του Ε.Κ., πρόσθεσε: «Ο Βρετανικός νόμος σωστά προστατεύει τα lgbt άτομα από τις διακρίσεις και σ' αυτό δεν μπορεί να υπάρχει εξαίρεση για λόγους θρησκευτικής πίστης. Η θρησκευτική πίστη είναι δικαίωμα βαθιά ιδιωτικό και προσωπικό, και δεν πρέπει σε καμμία περίπτωση να χρησιμοποιείται για να υποβαθμιστούν δικαιώματα άλλων».

• Μπορείτε να διαβάσετε στα αγγλικά το δελτίο τύπου για την απόφαση (PDF)


• Μπορείτε να διαβάσετε στα αγγλικά ολόκληρη την απόφαση (PDF)

Πηγή: Transs.gr

Καταρρέει το κατηγορητήριο κατά των οροθετικών γυναικών.Σύμφωνα με την πρόσφατη δικαστική απόφαση της 7-1-2013, στην πρώτη δίκη που έγινε κατά των οροθετικών γυναικών, κατέρρευσε όλο το κατηγορητήριο εναντίον των τριών πρώτων από τις οροθετικές γυναίκες που έμειναν οκτώμιση μήνες στη φυλακή, αφού πρώτα είχαν διαπομπευθεί από την αστυνομία και πολλά ΜΜΕ και παραπεμφθεί για «βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη» και τούτο προοιωνίζει τί θα συμβεί και με τις υπόλοιπες.

Υπενθυμίζουμε ότι όλα ξεκίνησαν λίγο πριν την προεκλογική περίοδο του Μαΐου, μετά την υγειονομική διάταξη Λοβέρδου με ερμηνεία της οποίας η αστυνομία σε συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ οδηγούσε σε υποχρεωτικούς ελέγχους hiv ομάδες πληθυσμού που στοχοποιούνταν και στη συνέχεια όσα άτομα ήταν θετικά στον hiv, συλλαμβάνονταν, δημοσιεύονταν τα ονοματεπώνυμα και φωτογραφίες τους, ενώ σχηματιζόταν δικογραφία με την κατηγορία της "βαριά σκοπούμενης σωματικής βλάβης" και φυλακίζονταν. Τούτο είχε προκαλέσει την ενεργοποίηση πολλών οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ανάμεσα σ' αυτές και του ΣΥΔ).

Το ερώτημα βέβαια, πλέον, είναι αν θα κινηθεί η δικαιοσύνη στην κατεύθυνση της δίωξης κάθε υπεύθυνου (αστυνομίας και ΚΕΕΛΠΝΟ), που συνήργησε στην παραβίαση αφενός μεν των προσωπικών δεδομένων υγείας και την διαπόμπευση των οροθετικών γυναικών, αφετέρου σε σωρεία παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους.

Αντιγράφουμε το σχετικό δελτίο τύπου της "Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης στις Διωκόμενες Οροθετικές Γυναίκες".*************************

Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης στις
Διωκόμενες Οροθετικές Γυναίκες

Δελτίο Τύπου
14 Ιανουαρίου 2013


Κατέρρευσε με πρόσφατη δικαστική απόφαση (7-1-2013) όλο το κατηγορητήριο εναντίον τριών από τις οροθετικές γυναίκες που έμειναν οκτώμιση μήνες στη φυλακή, αφού πρώτα είχαν διαπομπευθεί από την αστυνομία και πολλά ΜΜΕ και παραπεμφθεί για «βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη», δηλαδή για κακούργημα, που δεν στηριζόταν πουθενά. Οι σκληρές και εντελώς αθεμελίωτες διώξεις δεν άντεξαν ούτε στα δικαστικά συμβούλια ούτε στα ποινικά ακροατήρια. Αυτό δείχνει η αθώωσή τους. Για μια τέταρτη μετατράπηκε η κατηγορία στο βούλευμα, από κακούργημα σε βαρύ πλημμέλημα. Αρκετές έχουν προσωρινά αποφυλακισθεί, ενώ 6 παραμένουν ακόμα μέσα, αλλά η κατάρρευση των κατηγοριών για τις τρεις είναι εύλογο να ακολουθηθεί από την αθώωση και των υπολοίπων, οι οποίες παραπέμπονταν για το ίδιο «κακούργημα». Λίγους μήνες νωρίτερα, ήδη η κατηγορία εναντίον μερικών από τις κρατούμενες είχε μετατραπεί σε «βαριά σωματική βλάβη», υποβιβάζοντας το αδίκημα σε βαρύ πλημμέλημα. Η «βαριά σωματική βλάβη» του κατηγορητηρίου προέρχεται από την οροθετικότητα, που αντί η πολιτεία να προστατεύει υγειονομικά και κοινωνικά τα θύματά της, αντίθετα τα διαπόμπευσε και τα έκλεισε φυλακή.

Και τώρα ποιος θα αποκαταστήσει την υπόληψη αυτών των γυναικών; Ναι, κι αυτές είναι άνθρωποι και όχι «περιττά σώματα» και δικαιούνται εξίσου το σεβασμό των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων τους. Γι’ αυτό το κακούργημα της διαπόμπευσής τους, που θα στοιχειώνει τις ίδιες, τις οικογένειές τους, τα παιδιά και τα εγγόνια τους ακόμα, ποιος θα πληρώσει; Η «υγειονομική βόμβα» την οποία επινόησαν στην προεκλογική περίοδο του Μαΐου το δίδυμο Λοβέρδου-Χρυσοχοΐδη δεν ήταν τίποτ’ άλλο από μια «βόμβα βαρβαρότητας» και προεκλογικής επίδειξης αναλγησίας και καταστολής, όπως είχαμε πει από την αρχή και επαναλαμβάνουμε. Για την άδικη κράτησή τους στη φυλακή για οκτώμιση μήνες ποιος θα τις αποζημιώσει; Ποιο κράτος και ποιες υπηρεσίες, ποιοι υπουργοί, ποιοι αστυνομικοί, ποιοι γιατροί, ποιοι εισαγγελείς θα ζητήσουν συγνώμη για τη συμμετοχή τους σ’ αυτο το κακούργημα και θα αποζημιώσουν αυτές τις βαριά τραυματισμένες υπάρξεις; Ποια κοινωνία θα ξεσηκωθεί για να μην γίνουν ποτέ πια τέτοιες βαριές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών, για να μην κυριαρχεί ο φόβος και ο βαθύτατος σεξισμός τον οποίο αξιοποίησαν και πολλαπλασίασαν οι «εμπνευστές» όλου αυτού του τραγικού σεναρίου που ισοπέδωσε δεκάδες γυναίκες από τις πιο ευάλωττες που υπάρχουν; Τα ερωτήματα είναι προφανώς ρητορικά. Η Πρωτοβουλία μας νιώθει ικανοποίηση με την τελευταία εξέλιξη, που επιτεύχθηκε, πιστεύουμε, με τη συμβολή πολλών ανθρώπων και φορέων, που συμμετείχαν στην αντίσταση σ’ αυτή τη βαρβαρότητα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με πολλούς τρόπους. Ο αγώνας συνεχίζεται και με τις προσφυγές που έχουν γίνει από κάποιες από τις θιγόμενες για την αποζημίωσή τους και την τιμωρία των ενόχων, αλλά και με την επιμονή για την ικανοποίηση όλων των αιτημάτων που είχαμε εξαρχής θέσει:

Άμεση απελεύθερωση όλων των συλληφθεισών οροθετικών και αποζημίωσή τους για ηθική βλάβη.

Ποινική δίωξη όσων συνέργησαν ή έχουν τη διοικητική ευθύνη στη σωρεία παρανομιών που καταγράφηκαν.

Άμεση κατάργηση της υγειονομικής διάταξης «Ρυθμίσεις που αφορούν στον περιορισμό της διάδοσης λοιμωδών νοσημάτων» που με το σαθρό πρόσχημα προστασίας της δημόσιας υγείας, έχει σαν αποτέλεσμα την ποινικοποίηση των όποιων ασθενών

Προστασία όσων γυναικών είναι θύματα διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων (trafficking).

Ένταξη όσων γυναικών το επιθυμούν σε κοινωνικές δομές στήριξης (π.χ. ξενώνες, συμβουλευτικά/ θεραπευτικά προγράμματα).

Καθολικη, ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση στο σύστημα υγείας για όλες, ντόπιες και μετανάστριες.

http://diokomenesorothetikes.wordpress.com/
επικοινωνία: diokomenesorothetikes@gmail.com


Πηγή: Transs.gr

Τουρκία: Δολοφονία τρανς γυναίκας στην Κωνσταντινούπολη.

Μετάφραση για το transs.gr
* Τζένη Πατεράκη

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τούκρικης lgbt οργάνωσης Kaos GL, μία τρανς γυναίκα της οποίας δεν έχει γίνει γνωστό το όνομα, δολοφονήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2012 στην περιοχή Beylikduzu της Κωνσταντινούπολης.

Η Sebahat Tuncel εκπρόσωπος της οργάνωσης έκανε γνωστή την δολοφονία της τρανς γυναίκας σε ομιλία της σε συμπόσιο κατά των διακρίσεων, κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

«Αισθανόμαστε βαθιά θλίψη για ένα ακόμη έγκλημα μίσους κατά μίας τρανς γυναίκας. Μέχρις ότου τα lgbt άτομα αποκτήσουν την απαραίτητη προστασία των δικαιωμάτων τους, οι βασανισμοί, η βία, η απαράδεκτη αντιμετώπιση που υφίστανται θα συνεχίζονται. Καλούμε τις αρχές να κάνουν το καθήκον τους. Η απουσία νομικής προστασίας ενθαρρύνει τους δράστες να συνεχίζουν να παραβιάζουν τα στοιχειώδη δικαιώματα των lgbt ατόμων».

Πηγή: Transs.gr

Γυμνόστηθες υπέρ των γκέι γάμων μπροστά στον ΠάπαΤέσσερις γυναίκες που ανήκουν στην ακτιβιστική ομάδα για τα δικαιώματα των γυναικών Femen έκαναν μια από τις επιθετικές διαμαρτυρίες τους εναντίον του Πάπα αυτή τη φορά. Την Κυριακή 13 Ιανουαρίου, έβγαλαν τις μπλούζες τους στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό την ώρα της κυριακάτικης προσευχής του Πάπα. Η ομάδα Femen ξεκίνησε στην Ουκρανία το 2008 και είναι γνωστή για τις γυμνόστηθες διαμαρτυρίες τους κατά του σεξισμού, της εκμετάλλευσης των γυναικών και της εκκλησίας, που στηρίζει τους καταπιεστικούς θεσμούς.

Οι τέσσερις γυναίκες ήταν γυμνόστηθες και αυτή τη φορά, ενώ στην πλάτη τους είχαν ζωγραφίσει το σύνθημα «In Gay We Trust», το οποίο παρωδεί το σύνθημα «εναποθέτουμε την ελπίδα μας στον Θεό»). Επίσης είχαν γράψει συνθήματα όπως: «σκάστε» και «όχι στην ομοφοβία» και φώναζαν συνθήματα κατά της στάσης της Εκκλησίας στο θέμα του γκέι γάμου.

Η αστυνομία απομάκρυνε τις γυναίκες, ενώ οι παριστάμενοι τους επιτέθηκαν.

Γυναίκες της ομάδας Femen έχουν διαδηλώσει και άλλες φορές κατά της ομοφοβίας - στην τελευταία δε διαμαρτυρία τους στη Γαλλία, δέχθηκαν εξαιρετικά βίαιες επιθέσεις από μέλη θρησκευτικών οργανώσεων.

Περισσότερα για τις Femen εδώ.Πηγή: Transs.gr

Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2013

Ισραήλ: Μεσοφυλικότητα - Αναγνωρίζοντας το τρίτο φύλοΈνα στα 4.000 άτομα γεννιέται μεσοφυλικό (με ένα σώμα που έχει αρσενικά και θηλυκά χαρακτηριστικά). Ενώ οι ιατρικές επιλογές είναι περισσότερες από ό,τι στο παρελθόν, τα μεσοφυλικά άτομα συχνά υποφέρουν κατά τη διάρκεια της ζωής τους .


Από τον Smadar Reisfeld

Μετάφραση για το transs.gr
* Πάρβη ΠάλμουΣτο σχολείο μας είπαν ότι τα αγόρια συλλαμβάνονται όταν τα εμβρυϊκά κύτταρα περιέχουν ένα χρωμόσωμα Χ και ένα χρωμόσωμα Υ και τα κορίτσια όταν τα κύτταρα έχουν δύο Χ χρωμοσώματα. "Οποιεσδήποτε ερωτήσεις;" ο δάσκαλος θα ρωτούσε. Δεν υπήρχε καμία, γιατί αυτό ακουγόταν απλό. Αλλά δεν είναι.

Δεκάδες γονίδια, ένζυμα και ορμόνες διαμορφώνουν το φύλο μας. Κάθε έμβρυο έχει το δυναμικό να αναπτυχθεί μεταξύ της μιας από τις δύο πρωτογενείς γραμμές -αρσενικό ή θηλυκό - και τα γονίδια, τα ένζυμα και οι ορμόνες βαθμιαία το οδηγούν σε μία από τις δυο γραμμές. Αλλά μερικές φορές κάποιο συγκεκριμένο γονίδιο αναστέλλεται ή ένα ένζυμο καθίσταται απείθαρχο και ένα έμβρυο που είχε αρχίσει να αναπτύσσεται σε μια συγκεκριμένη πορεία αλλάζει ξαφνικά γραμμή και συνεχίζει να αναπτύσσεται στην άλλη.

[Φωτογραφία: David Reimer. Επαναπροσδιορισμός φύλου δύο φορές πριν από την αυτοκτονία στην ηλικία των 38 ετών.]

Αυτή είναι η προέλευση της μεσοφυλικότητας - μια κατάσταση στην οποία το σώμα εμφανίζει και τα δύο αρσενικά και θηλυκά χαρακτηριστικά. Δεν είναι τόσο σπάνια: Ένα σε κάθε 4.000 άτομα είναι μεσοφυλικό. Και υπάρχουν πολυάριθμοι λόγοι γι΄ αυτό - σχεδόν τόσοι όσα και τα στάδια που υπάρχουν στις βιοχημικές πορείες που επηρεάζουν το φύλο μας.

Πριν από λίγες εβδομάδες, το νοσοκομείο Ichilov του Τελ Αβίβ φιλοξένησε την πρώτη συγκέντρωση ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού για τους ανθρώπους με το πιο κοινό είδος μεσοφυλίας: συγγενής υπερπλασία των επινεφριδίων (CAH).

“Το ζήτημα αγόρι ή κορίτσι, άντρας ή γυναίκα είναι ένα από τα πιο βασικά ερωτήματα στην κοινωνία μας, ίσως και σε όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες”, λέει η Καθ. Naomi Weintrob, διευθύντρια της παιδιατρικής ενδοκρινολογίας και της μονάδας Μεταβολικής νόσου του Νοσοκομείου Παίδων Dana-Dwek, η οποία οργάνωσε το συνέδριο. “Η απάντηση, από την άλλη πλευρά, δεν είναι ασήμαντη, επειδή μπορεί να εξεταστεί σε διάφορα επίπεδα. Μπορείτε να αντιμετωπίσετε το γενετικό επίπεδο, το οποίο καθορίζεται από τα φυλετικά χρωμοσώματα: Ένας άνδρας είναι κάποιος που έχει XY, και μια γυναίκα έχει ΧΧ. Μπορείτε να μιλήσετε για το φύλο των εσωτερικών αναπαραγωγικών οργάνων, εάν είναι όρχεις ή ωοθήκες. Μπορείτε να δείτε το εξωτερικό επίπεδο των σεξουαλικών οργάνων- το πέος ή τον κόλπο - και πόσες τρίχες καλύπτουν το σώμα. Επιπλέον, υπάρχει επίσης η ταυτότητα του φύλου, το ψυχολογικό επίπεδο: αν το άτομο αισθάνεται άνδρας ή γυναίκα.”

Σε γενικές γραμμές, όλα τα επίπεδα είναι συμβατά: Η ΧΥ γενετική κατασκευή πηγαίνει με όρχεις, ένα αρσενικό σεξουαλικό όργανο, τρίχες στο σώμα και αρσενική συνείδηση: XX πηγαίνει με ωοθήκες, ένα θηλυκό σεξουαλικό όργανο και θηλυκή ταυτότητα.

Ωστόσο, σε περιπτώσεις μεσοφυλικότητας υπάρχουν αντιφάσεις. Για παράδειγμα, η CAH. Αυτή είναι η συνηθέστερη κατάσταση μεσοφυλικότητας και προκαλείται από πλεόνασμα της ανδρικής ορμόνης, τεστοστερόνη. Κανονικά, αυτή η ορμόνη εκκρίνεται από τους όρχεις που αναπτύσσονται κανονικά μόνο μεταξύ των αγοριών. Μεταξύ των ατόμων με CAH, ωστόσο, μια μεγάλη ποσότητα της τεστοστερόνης εκκρίνεται από τα επινεφρίδια, τα οποία βρίσκονται πάνω από τα νεφρά. Αυτός ο αδένας είναι υπεύθυνος, μεταξύ άλλων, για την έκκριση της αδρεναλίνης.

[Φωτογραφία: Sulina, μια μεσοφυλική ακτιβιστής. “Δεν έχω ένα θηλυκό σώμα, αλλά δεν αισθάνομαι σαν άνδρας."]

Για τα αγόρια που είναι ΧΥ, η εξέλιξη αυτή δεν επηρεάζει όσον αφορά την σεξουαλική ανάπτυξη τους. Τα ΧΧ κορίτσια, ωστόσο, ξαφνικά πλημμύρισαν από την ανδρική ορμόνη που ενθαρρύνει την εξέλιξη του ανδρικού σεξουαλικού οργάνου επί πρόσθετα με το θηλυκό αναπαραγωγικό όργανο. Στην εφηβεία ενθαρρύνει την ανάπτυξη των τριχών του σώματος και την ανάπτυξη των μυών.

Ένα μωρό με CAH μπορεί να έχει χρωμοσώματα ΧΧ, μια μήτρα και ωοθήκες (μέχρι στιγμής θηλυκό), αλλά επειδή μία μεγάλη ποσότητα της τεστοστερόνης είναι παρούσα στο αίμα, υπάρχει επίσης ένα αρσενικό σεξουαλικό όργανο και τρίχες στο σώμα. Έτσι φαίνεται εσωτερικά μια γυναίκα, αλλά στο εξωτερικό, ένας άνδρας.

[Φωτογραφία: Καθ. Weintrob. Τα βιολογικά δεδομένα έχουν καθοριστική επίδραση στην ταυτότητα φύλου.]

“Οι γονείς τέτοιων μωρών βιώνουν έντονη δυσφορία," εξηγεί η Weintrob. "Η γενετική αλλαγή που προκαλεί το φαινόμενο αυτό επηρεάζει επίσης τα αλατούχα επίπεδα στο σώμα και άλλες βιοχημικές λειτουργίες και απαιτεί άμεση θεραπεία, αλλά αυτός δεν είναι ο λόγος που οι γονείς εισέρχονται σε μια τέτοια κατάσταση άγχους. Η ασάφεια του βιολογικού φύλου είναι μια δύσκολη εμπειρία. Επομένως, μια γέννηση intersex σήμερα θεωρείται μια ιατρική κατάσταση έκτακτης ανάγκης που απαιτεί επείγουσες λύσεις.”

[Φωτογραφία: Καθ. Tenenbaum-Rakover. Η ανάγκη να σκεφτούμε το περιβάλλον ενός μεσοφυλικού ατόμου.]

"Η υπόθεση πάνω στην όποια εργαζόμαστε," προσθέτει η Weintrob, “είναι ότι για τα intersex άτομα και τις οικογένειές τους - όπως και για όλα τα ανθρώπινα όντα - ένας σαφής ορισμός των δύο φύλων είναι μια βασική ανάγκη. Το πρώτο ερώτημα που ένας νέος γονέας καλείται να απαντήσει είναι αν το παιδί είναι αγόρι ή κορίτσι. Αυτό είναι το πρώτο από μια σειρά των στερεοτυπικών επιλογών, όπως επιλέγοντας ένα όνομα ή αγοράζοντας ρούχα και παιχνίδια που θεωρούνται κατάλληλα για το κάθε φύλο. Είναι σημαντικό να γίνει διάγνωση του φύλου με ακρίβεια αλλά το συντομότερο δυνατόν, διότι από τη στιγμή που οι γονείς ενημερώνουν το περιβάλλον τους για το φύλο των νεογέννητων, είναι συνήθως απρόθυμοι να το αλλάξουν αυτό - και τότε θα μπορούσε να υπάρξει μια κατάσταση όπου να ανατεθεί στο μωρό λάθος φύλο."

Τι είναι “λάθος βιολογικό φύλο”; Πώς είναι δυνατόν να γνωρίζουμε ποιο είναι το σωστό βιολογικό φύλο;

“Αύτη πραγματικά δεν είναι μια απλή ερώτηση. Κάθε περίπτωση αξιολογείται βάσει της κατανόησης ότι η σεξουαλική ταυτότητα ενός ατόμου προέρχεται από ένα συνδυασμό του γενετικού, ορμονικού προφίλ και του περιβάλλοντος στο οποίο αυτός ή αυτή μεγαλώνει. Γενικά, θεωρούμε ότι σε όλες τις καταστάσεις intersex, υπάρχει ένα εξαιρετικά πολύπλοκο σύστημα μεταβλητών που καθορίζουν το φύλο που θα πρέπει να ανατεθεί στο μωρό. Στο παρελθόν θα λαμβάναμε υπόψη κυρίως τη χειρουργική δυνατότητα , τις πιθανότητες να μπορούν να έχουν παιδιά στο μέλλον και την πιθανότητα να έχουν μια ικανοποιητική σεξουαλική ζωή με το φύλο που τους ανατέθηκε.

"Σήμερα, το αποφασιστικό στοιχείο είναι το τι θα ήθελε να είναι όταν αυτός ή αυτή μεγαλώσει, ποια ταυτότητα του φύλου θα ήθελε να έχει: αρσενικό ή θηλυκό. Για το σκοπό αυτό βασιζόμαστε σε μεγάλες μακροπρόθεσμες μελέτες που γίνονται σε όλο τον κόσμο, οι οποίες εξετάζουν τη σχέση μεταξύ των διάφορων καταστάσεων μεσοφυλικότητας και την υποκειμενική ταυτότητα φύλου. Με αυτόν τον τρόπο γνωρίζουμε, σε ένα πολύ υψηλό βαθμό πιθανότητας, τι θα ήθελε ένα συγκεκριμένο νεογέννητο να είναι στο μέλλον. Προσπαθούμε να κάνουμε ότι είναι δυνατόν με τη βοήθεια της ιατρικής θεραπείας."

Συνήθεις μεταλλάξεις

Η μεσοφυλικότητα είναι το αποτέλεσμα πολύ συνηθισμένων γενετικών μεταλλάξεων – συχνά μικρές - ακριβώς όπως αυτές που προκαλούν διαβήτη, ευαισθησία στη γλουτένη και κόκκινα μαλλιά. Όλα είναι σχετικά σπάνια φαινόμενα. Και όμως, ενώ οι άνθρωποι είναι εντελώς ανεκτικοί προς ένα πρόσωπο που έχει μια αλλεργία ή ευαισθησία στο γάλα, αισθάνονται δυσφορία όταν ακούνε για κάποιον που έχει μια μήτρα, αλλά και ένα αρσενικό σεξουαλικό όργανο. Αυτό είναι ένα πρωτόγονο είδος δυσπιστίας, όπου η προέλευση της είναι εξελικτική, κάτι που είναι έξω από τα συνηθισμένα και διαφορετικό; Ή ίσως είναι ένα πολιτιστικό θέμα, μια πνευματική ακαμψία που διαμορφώνεται από συνήθεια και από την κοινωνία;

Στην αρχαία Ελλάδα, η ομοφυλοφιλία ήταν ένα συνηθισμένο φαινόμενο. Αργότερα αυτό θεωρήθηκε άσεμνο και σήμερα είναι αποδεκτό και πάλι. Το άγνωστο είναι αυτό που αποτρέπει τους ανθρώπους, το ασυνήθιστο είναι αυτό που προκαλεί επιφυλάξεις. Πλέον οι άνθρωποι ταξινομούνται σε αγόρια ή κορίτσια και είναι εύκολο να πράξουν ανάλογα με το φύλο τους. Όπως είπε ο Claude Levi-Strauss, ο νους δεν μπορεί να συλλάβει τον κόσμο, εκτός αν τον συλλάβει ως διχοτόμηση. Αλλά ο κόσμος δεν είναι μια διχοτομία: Δεν είναι μόνο μαύρο ή άσπρο, καλό ή κακό, άνδρας ή γυναίκα.

Στη δεκαετία του 1970, έγινε δεκτό ότι αυτό που καθορίζει κατά κύριο λόγο την ταυτότητα του φύλου - τι μας κάνει να αισθανόμαστε, να σκεφτόμαστε και να συμπεριφερόμαστε σαν κορίτσια ή αγόρια - είναι η εκπαίδευση και το περιβάλλον που μεγαλώνουμε. Συνήγορος για τη θεωρία αυτή ήταν ένας Αμερικανός ψυχολόγος το όνομα John Money. Για να επιβεβαιώσει τις υποθέσεις του, έκανε ένα σοκαριστικό πείραμα σε ένα αγόρι με το όνομα Bruce.

Στην ηλικία των 6 μηνών ο Bruce και ο δίδυμος αδερφός του έπασχε από ιατρικά προβλήματα, που απαιτούσαν διαδικασία περιτομής. Δυστυχώς για τον Bruce, το πέος του υπέστη σοβαρές ζημιές και έπρεπε να αφαιρεθεί. Ακολουθώντας τις συμβουλές του Money, αποφασίστηκε να αφαιρεθούν οι όρχεις, ώστε να μεγαλώσουν το Bruce ως κορίτσι.

Ο Money παρακολουθούσε τη Brenda, όπως μετονομάστηκε ο Bruce και ανέφερε ότι φορούσε φορέματα, έπαιζε με κούκλες και συμπεριφερόταν σαν ένα κορίτσι με κάθε τρόπο, ενώ ο δίδυμος αδελφός της (που έγινε αμέσως η ιδανική περίπτωση ελέγχου) φορούσε παντελόνι, έπαιζε με τα αυτοκίνητα και λειτουργούσε σαν ένα αγόρι. Διέταξε τους γονείς να μην πουν το οτιδήποτε στα παιδιά για το τι συνέβη και άρχισε να δημοσιεύει άρθρα για την ευτυχή ζωή της Brenda.

Το περιοδικό Time προώθησε το επιτυχές πείραμα, το οποίο απέδειξε ότι φύλο είναι θέμα παιδείας και στη συνέχεια υποστήριξε την επικρατούσα άποψη ότι τα intersex παιδιά θα πρέπει να κάνουν επέμβαση το συντομότερο δυνατόν για να μπορέσουν να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή. Αλλά η πραγματικότητα ήταν διαφορετική. Σαν παιδί, η Brenda προσπάθησε να σχίσει τα φορέματά της και επαναστάτησε κατά των μακριών μαλλιών της. Στην εφηβεία, όταν έμαθε για το πείραμα, αποφάσισε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση της σεξουαλικής αλλαγής. Η Brenda επέστρεψε πίσω στο να ζει ως αγόρι, με το όνομα Δαβίδ, αλλά προφανώς ήταν πολύ αργά: Αυτοκτόνησε στην ηλικία των 38.

"Σήμερα είναι σαφές ότι τα βιολογικά δεδομένα έχουν καθοριστική επίδραση στην ταυτότητα του φύλου, "λέει ο Weintrob." Ως εκ τούτου, όταν προσπαθούμε να προβλέψουμε τη μελλοντική ταυτότητα των μεσοφυλικών, θα μελετήσουμε αυτούς τους ανθρώπους προσεκτικά. Συνήθως προτείνουμε για τα μωρά που είναι CAH με χρωμοσώματα ΧΧ να ανατραφούν ως κορίτσια, σύμφωνα με τα χρωμοσώματα και τα εσωτερικά αναπαραγωγικά όργανα (μήτρα και ωοθήκες), παρά το γεγονός ότι έχουν ένα ανδρικό σεξουαλικό όργανο. Αυτό τους δίνει την ευκαιρία να γεννήσουν στο μέλλον, γιατί ως άνδρες, δεν θα είναι σε θέση να γεννήσουν, διότι δεν υπάρχει αναπαραγωγικό σύστημα που να κατασκευάζει σπερματοζωάρια.

“Για να μπορέσουν να ζήσουν ως γυναίκες, κάνουμε επέμβαση και μετατρέπουμε το αρσενικό όργανο σε θηλυκό. Σε αντίθεση με το παρελθόν, οι δεξιότητες σήμερα είναι εξαιρετικές και η διατήρηση της ευαισθησίας του νεύρου στην περιοχή επιτρέπει τη σεξουαλική ικανοποίηση. Με τη βοήθεια των ορμονικών θεραπειών, έχουμε περιορισμό της παραγωγής της περίσσειας ανδρικής ορμόνης και έτσι αποτρέπει το σώμα από το να καλύπτεται με μαλλιά."

Και η ψυχή; Είναι σύμφωνη;

"Μελέτες που έχουν γίνει σε όλο τον κόσμο δείχνουν ότι το κάνει. Η πλειοψηφία των κοριτσιών που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση και ανατράφηκαν ως κορίτσια έχουν θηλυκή ταυτότητα φύλου. "

Εκ πρώτης όψεως αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, δεδομένου ότι γενετικά μιλώντας, είναι γυναίκες. Ωστόσο, μελέτες που εξέτασαν το φύλο συμπεριφοριστικά - ρόλος των δύο φύλων - διαπίστωσε ότι είναι “αρσενικά”. Καθώς τα παιδιά, τείνουν να είναι πιο επιθετικά και να παίζουν με αυτοκινητάκια περισσότερο από ότι με κούκλες. Ως ενήλικες, τείνουν να επιλέγουν "ανδρικά" επαγγέλματα (ορίζονται τα επαγγέλματα στα οποία λιγότερο από το 25 τοις εκατό των ατόμων που απασχολούνται με αυτά είναι γυναίκες), όπως οδηγοί φορτηγών, στρατιώτες και μηχανικοί. Πολλές από τις γυναίκες αυτές επίσης έλκονται από γυναίκες - εάν όχι στην πράξη, τότε τουλάχιστον σε σεξουαλικές φαντασιώσεις.

Είναι πιθανόν ότι η έκθεση στην ανδρική ορμόνη κατά τη διάρκεια της εμβρυϊκής περιόδου επηρεάζει επίσης τον εγκέφαλο και όχι μόνο τα σεξουαλικά όργανα;

Ο Καθ. Zvi Naor, από το τμήμα βιοχημείας στο Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ, έτσι ισχυρίζεται. Ως επιστήμονας που μελετά τους μηχανισμούς και τις ορμόνες του φύλου στον εγκέφαλο, παρουσιάζοντας άφθονα στοιχεία από τη συμπεριφορά των ζώων, που μπορούν να ρίξουν φως στο τι συμβαίνει στους ανθρώπους.

Naor: “Αμέσως μετά τη γέννηση ενός αρσενικού, το σώμα του είναι πλημμυρισμένο από ένα κύμα ανδρικής ορμόνης, της τεστοστερόνης. Όταν η ορμόνη φθάνει στον εγκέφαλο, προκαλεί αυτό που λέμε “αρρενοποίηση του εγκεφάλου”. Ο εγκέφαλος γίνεται αρρενωπός. Οι νευρικές οδοί οργανώνουν και δημιουργούν μοναδικά κέντρα που εμπλέκονται, για παράδειγμα, με τη σεξουαλική προτίμηση, την επιθετικότητα, την χωροταξική ικανότητα και στρατηγικές που καθοδηγούν την ερωτοτροπία. Τέτοια αλλαγή δεν συμβαίνει φυσικά στο θηλυκό."

Ο καθηγητής εξηγεί ένα πείραμα που πραγματοποιήθηκε σε ποντίκια: "Ένα ζευγάρι αρουραίοι έχουν απλή και τυπική σεξουαλική συμπεριφορά: το θηλυκό δημιουργεί μια καμπύλη με την πλάτη του, ενώ τα αρσενικά κάνουν μια μοναδική κίνηση αναρρίχησης. Χωρίς αυτές τις κινήσεις δεν μπορεί να υπάρξει καμία γονιμοποίηση, και αυτά συμβαίνουν σε μια συγκεκριμένη ημέρα του έμμηνου κύκλου και σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή, κοντά στην ωορρηξία.

"Παίρνετε αρουραίους που έχουν μόλις γεννηθεί και τους απαλλάσσετε από τα όργανα που εκκρίνουν ορμόνες του φύλου: Από το αρσενικό την αφαίρεση των όρχεων και από το θηλυκό τις ωοθήκες. Τώρα, τους δίνετε ορμόνες του αντίθετου φύλου: στα αρσενικά δίνετε οιστρογόνα και τεστοστερόνη στα θηλυκά. Δύο μήνες αργότερα, μια αντιστροφή των ρόλων παρατηρείται. Το αρσενικό κάνει την καμπύλη και το θηλυκό κάνει την κίνηση αναρρίχησης. Με άλλα λόγια, οι ορμόνες του φύλου διαμορφώνουν τον εγκέφαλο και κατά συνέπεια, τη σεξουαλική συμπεριφορά των αρουραίων."

Ωδικά πτηνά και μέλισσες

Μια παρόμοια διαδικασία συμβαίνει στα ωδικά πτηνά, προσθέτει o Naor: “Στον εγκέφαλο των αρσενικών υπάρχει ένα κέντρο που τους επιτρέπει να τραγουδούν υπέροχα τραγούδια ερωτοτροπίας στα θηλυκά. Η περιοχή αυτή έχει διαμορφωθεί από την ανδρική ορμόνη πριν από τη γέννηση. Η αντίστοιχη περιοχή στον γυναικείο εγκέφαλο καθιστά δεκτικό αυτό το τραγούδι και αναπτύσσεται με την παρουσία των γυναικείων ορμονών. Αν αφαιρέσετε τους όρχεις και τις ωοθήκες από το αρσενικά και θηλυκά αντίστοιχα και τους δώσετε ορμόνες του αντίθετο φύλου - οι ρόλοι αντιστρέφονται: Τα θηλυκά αρχίζουν το τραγούδι και τα αρσενικά ακούνε. Μελέτες όπως αυτές μας διδάσκουν ότι υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας στον εγκέφαλο, μια κρίσιμη στιγμή κατά την οποία τα εγκεφαλικά κέντρα που είναι αρμόδια για την ανδρική ή γυναικεία συμπεριφορά παίρνουν σάρκα και οστά. Είναι ένα βιολογικό παράθυρο και είναι αρκετά άμεσο."

Αλλά τι γίνεται με το περιβάλλον; Παίζει επίσης ένα ρόλο στην διαμόρφωση της συμπεριφοράς, τη σεξουαλική ταυτότητα και την επαγγελματική επιλογή του παιδιού.

"Το περιβάλλον έχει επίδραση, αλλά λειτουργεί πάνω στη βιολογική βάση που εγκαθιδρύθηκε στην εμβρυϊκή ηλικία."

Παρ 'όλα αυτά, οι μελέτες δείχνουν ότι οι περισσότεροι άνθρωποι CAH με τύπο ΧΧ που ανατράφηκαν ως γυναίκες αισθάνονται ότι είναι γυναίκες, παρά την τεστοστερόνη που βρισκόταν στα σώματά τους κατά τη διάρκεια της εμβρυϊκής περιόδου.

"Πρώτα απ 'όλα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος είναι ένα πιο σύνθετο πλάσμα από τους αρουραίους και τα ωδικά πτηνά, έτσι ώστε η ανάπτυξή της σεξουαλικής ταυτότητας να συνεχίζει να εξελίσσεται κατά τη διάρκεια της παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Ωστόσο, στο προγεννητικό στάδιο η ανδρική ορμόνη είναι αναμφίβολα κρίσιμη και εκτελεί την αρρενοποίηση του εγκεφάλου.”

“Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα των γυναικών που έχουν CAH και μια μεγάλη γκάμα αρσενικών επίπεδων των ορμονών στο σώμα τους, ο Naor προσθέτει. Υπάρχουν εκείνοι που εκτέθηκαν, στη μήτρα, σε πολύ υψηλά επίπεδα της ορμόνης και άλλοι οι οποίοι είχαν εκτεθεί σε χαμηλότερα επίπεδα. Στην πρώτη περίπτωση, η αρρενοποίηση του εγκεφάλου προφανώς έγινε και αυτές μπορεί να είναι λιγότερο ικανοποιημένες ως γυναίκες. Ίσως σε αυτές τις περιπτώσεις, το επίπεδο της ανδρικής ορμόνης να ήταν επαρκές για να «ωθήσει» αυτές τις γυναίκες προς την κατεύθυνση ενός αρσενικού ρόλου, αλλά να μην ήταν επαρκές ώστε να δημιουργήσει μια θηλυκή ταυτότητα φύλου. "

Αν ο εγκέφαλος γίνεται αρσενικός, λόγω των αρσενικών ορμονών στους οποίους εκτέθηκε κατά την εμβρυϊκή ηλικία, ίσως είναι λάθος να ανατραφούν αυτά τα intersex άτομα ως γυναίκες; Ίσως θα πρέπει να ανατραφούν ως άνδρες, παρά τον γενετικό τους τύπο (ΧΧ) και το γεγονός ότι έχουν μια μήτρα;

Η Καθ. Yardena-Rakover, επικεφαλής της παιδιατρικής μονάδας στο Ιατρικό Κέντρο, Afula, αντιμετωπίζει τέτοια κορίτσια που ήταν CAH και ανατράφηκαν ως άνδρες. Μερικά από αυτά ορίστηκαν ως αγόρια στην αίθουσα τοκετών λόγω του ό, τι η μαία είδε κάτι που έμοιαζε με πέος. Σε μεγαλύτερη ηλικία άρχισε να φαίνεται ότι αυτά ήταν κορίτσια με CAH. Επειδή η οικογένεια δεν ήθελε να αλλάξουν το φύλο, μεγάλωσαν τα μωρά ως αγόρια.

"Είναι πραγματικά ικανοποιημένοι με την ανδρική ταυτότητα τους”, λέει. “Οι μελέτες δείχνουν ότι οι άνδρες αισθάνονται σαν άνδρες και τείνουν δημιουργούν οικογένειες, ενώ όσοι μεγάλωσαν ως γυναίκες έχουν δυσκολία στο να διατηρήσουν μια ρομαντική σχέση.”

Όποτε, το περιβάλλον έχει αντίκτυπο; Φαίνεται ότι αυτοί που είχαν ανατραφεί ως γυναίκες είναι ικανοποιημένοι σαν γυναίκες και εκείνοι που ανατράφηκαν ως άνδρες είναι επίσης ικανοποιημένοι.

“Το περιβάλλον και η βιολογία μπορεί να είναι αλληλένδετα. Βιολογικά, υπάρχει ένα φάσμα αρρενωπότητας - τόσο μεταξύ των «φυσιολογικών» καθώς και μεταξύ των ανθρώπων με CAH - υπάρχει ένα ευρύ φάσμα των ανδρικών ορμονών. Στις πιο μέτριες περιπτώσεις της CAH που είναι XX - εκείνες των οποίων το επίπεδο της αρσενικής ορμόνης είναι σχετικά χαμηλή - είναι προτιμότερο να τους αναθρέψουν ως γυναίκες. Σε περιπτώσεις όπου το αρσενικό επίπεδο ορμονών είναι πολύ υψηλό, τα χαρακτηριστικά του σώματος είναι πολύ αρρενωπά και ο εγκέφαλος είναι προφανώς αρρενωπός, καθώς και στη συνέχεια, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο να ανατραφούν ως άνδρες."

Λόγω της θέσης της κλινικής του, Ο καθ. Τενενμπάουμ-Rakover αντιμετωπίζει πολλές αραβικές οικογένειες, που προτιμούν να μεγαλώσουν τα ερμαφρόδιτα μωρά, ως αγόρια. “Στις αραβικές κοινωνίες υπάρχει σχεδόν πάντα μια προτίμηση για τα αγόρια. Συνεπώς, πολλές φορές οι γονείς επιμένουν στην ανατροφή του μωρού ως αρσενικό - ακόμα και αν είναι σαφές σε αυτούς ότι ο άνδρας θα είναι στείρος. Ως μέρος της προσπάθειας μας να καθορίσουμε ποιο φύλο θα ήταν προτιμότερο να ανατεθεί στο παιδί, πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη ότι - ένας άνθρωπος δεν μεγαλώνει μόνος του. Η ψυχική ευημερία ενός ατόμου και η αυτοεκτίμηση του εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από τον τρόπο που αντιμετωπίζεται από τους γύρω του, όποτε είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει υποστήριξη στο φύλο που θα επιλεγεί. Η γονική προτίμηση και το πολιτιστικό περιβάλλον είναι σίγουρα μέρος των σκέψεων μας, όταν σκεφτόμαστε για το τι είναι καλύτερο για το παιδί. "

Το τρίτο φύλο

Η ανάγκη για ένα σαφή προσδιορισμό του φύλου και για τον καθορισμό του τρόπου που ένα intersex νεογέννητο θα πρέπει να ανατραφεί μπορεί να είναι δεδομένη για τους γιατρούς, αλλά όχι αναγκαστικά μεταξύ όλων μεσοφυλικών. Η Sulina 38 ετών (δεν είναι το πραγματικό της όνομα), η οποία είναι μεταξύ των πιο διακεκριμένων ακτιβιστών της κοινότητας, δεν συμφωνεί με τη διαπίστωση αυτή. Πιστεύει ότι η απόφαση θα πρέπει να αναβληθεί έως ότου το σώμα έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί σε οποιαδήποτε κατεύθυνση επιθυμεί. Μιλά για την ανάγκη να αναγνωριστεί ένα «τρίτο φύλο».

“Μέχρι την ηλικία των 27 δεν καταλάβαινα τι συνέβαινε σε μένα," λέει. “Μεγάλωσα ως ένα κορίτσι με προβλήματα στα νεφρά - αυτό είπαν οι γιατροί στους γονείς μου και πρόσθεσαν ότι θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται με φαρμακευτική αγωγή όλη μου τη ζωή. Μία φορά κάθε δύο μήνες έπρεπε να πηγαίνουμε με τη μαμά στο νοσοκομείο, όπου με έβαζαν σε ένα σκοτεινό νεκροτομείο και μου έλεγαν να γδυθώ. Στεκόμουν στο κρύο δωμάτιο, το οποίο είχε τα κρεβάτια αλουμινίου που βρίσκονται συνήθως πτώματα. Αλήθεια αισθανόμουν νεκρή. Mε φωτογράφιζαν από κάθε οπτική γωνία για την παρακολούθηση της σωματικής μου ανάπτυξης.

"Στo γυμνάσιο, όταν όλες οι φίλες μου συζητούσαν για την έμμηνο ρύση και το πρώτο σουτιέν, εγώ δεν καταλάβαινα. Δεν είχα περίοδο ή στήθος και άρχισε να αυξάνεται η τριχοφυΐα μου. Δεν μπορούσα να αντέξω το μαρτύριο και σταμάτησα το σχολείο. Η οικογένειά μου είναι πολύ κλειστή και δεν είχα κανέναν να μιλήσω. Όταν ήμουν 27, γνώρισα έναν άνδρα και άρχισαν οι σκέψεις για την έναρξη μιας οικογένειας. Ένας γιατρός με έστειλε για ορμονικές εξετάσεις και στη συνέχεια ανακάλυψα την κατάσταση μου: κλασική, σοβαρή CAH. Με άλλα λόγια, μια γυναίκα με φυλετικό τύπο XX και τρεις φορές την αρσενική ορμόνη ενός κανονικού άνδρα. Ζήτησα να αποσφραγίσει το ιατρικό αρχείο μου και εκεί είδα ότι μέχρι 6 μηνών είχα οριστεί σαν αγόρι. Και τότε υποβλήθηκα σε τρεις εγχειρήσεις και άρχισα να λαμβάνω φάρμακα για να με μετατρέψουν σε ένα κορίτσι. "

Αισθάνεστε σαν άντρας ή γυναίκα τώρα;

"Δεν ξέρω. Δεν έχω ένα θηλυκό σώμα, αλλά δεν αισθάνομαι σαν ένας άνδρας. Από την άλλη πλευρά, επίσης δεν είμαι πραγματικά μια γυναίκα. Μερικές φορές δοκιμάζω ταυτότητες: περπατώ φορώντας ανδρικά ρούχα και υιοθετώ τις κατάλληλες κινήσεις, αλλά εγώ δεν αναγνωρίζω τον εαυτό μου. Από την άλλη πλευρά, όταν φορώ φόρεμα ή φούστα δεν νιώθω άνετα. Κάτι λείπει. Είναι πολύ δύσκολο να καθοριστεί και είναι πολύ απογοητευτικό. Έχω βγει ραντεβού με άνδρες και γυναίκες, προσπάθησα αλλά κάτι δεν πάει καλά πάντα.

"Σήμερα έχω έναν intersex σύντροφο, με μια διαφορετική ιστορία από τη δική μου: Ανατράφηκε ως γυναίκα και στην ηλικία των 27 και μετά, από τρομερούς πόνους στο στομάχι, αποδείχθηκε ότι δεν έχει μήτρα αλλά μάλλον όρχεις. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση που είχε ως στόχο να τον κάνει μια ολοκληρωμένη γυναίκα και παρ όλα αυτά ακόμη δεν έχει βρει τον εαυτό του, γιατί μοιάζει πολύ με αρσενικό."

Όταν μιλάτε για αυτόν / αυτήν, μπορείτε να χρησιμοποιείτε μερικές φορές την αρσενική αντωνυμία και μερικές φορές τη θηλυκή αντωνυμία.

"Όταν είμαστε μόνοι αναφέρομαι σε αυτόν σαν να είναι άνδρας, αλλά έξω, μπροστά σε άλλους, την αντιμετωπίζω ως γυναίκα και τότε οι άνθρωποι πιστεύουν ότι είμαστε λεσβίες. Αυτό, επίσης, προσθέτει στη σύγχυση. "

Δεν είναι ένα απλό θέμα.

"Η ζωή μας δεν είναι καθόλου απλή, συναισθηματικά και σωματικά επίσης. Η θεραπεία που παίρνω μου προκαλεί σοβαρά προβλήματα των οστών. Ορισμένες από τις ορμονικές θεραπείες προκαλούν επίσης αύξηση του σωματικού βάρους. Κοινωνικά είναι ένας εφιάλτης. Αναρωτιέμαι γιατί με υπέβαλαν σε εγχείριση εξ΄αρχής. Αν είχαν αφήσει το σώμα μου όπως ήταν κατά τη γέννηση, ίσως δεν θα είχα υποφέρει τόσο άσχημα. Ίσως θα μπορούσα να είχα ζήσει με μια ενίσχυση πέους και χωρίς γυναικείες ορμόνες. Ποτέ δεν ξέρεις. Μια επέμβαση είναι μια μονόδρομη δράση. Κάποιος αποφάσισε ότι είμαι ένα συγκεκριμένο φύλο, ένα κορίτσι, αλλά αν στην εφηβεία ένιωσα κάτι άλλο, η χειρουργική επέμβαση δεν ήταν πλέον δυνατή.

"Λένε ότι σήμερα οι εγχειρήσεις έχουν γίνει πιο πολύπλοκες και πιο επιτυχημένες, αλλά ποιά είναι μια επιτυχημένη εγχείρηση; Άκουσα κάποτε μία χειρουργό να λέει ότι η επιτυχής λειτουργία για μια γυναίκα είναι όταν μπορεί να διεισδύετε και για έναν άνδρα είναι όταν αυτός μπορεί να διεισδύσει. Αυτό είναι το μέτρο σύγκρισης; Και τι γίνεται με το συναίσθημα, την σεξουαλικότητα και τις παρενέργειες;”

“Θέλω να με αφήσετε μόνο μου. Μην μου κάνετε επεμβάσεις και μη με κατακλύζετε με ορμόνες. Αφήστε το σώμα μου να αναπτυχθεί με τον τρόπο που ο Θεός το δημιούργησε. Σήμερα, οι γιατροί αποφασίζουν για μένα. Οι προθέσεις τους μπορεί να είναι καλές, αλλά είναι για το δικό τους καλό. Ίσως έχουν δίκιο και η χειρουργική επέμβαση και οι ορμόνες είναι απαραίτητες. Αλλά επιτρέψτε σε μένα να αποφασίσω και τότε ίσως θα είναι λιγότερη η σύγχυση. Πάρτε δράση μόνο αν κάτι είναι απειλητικό για τη ζωή. Είναι το σώμα μου και εγώ πρέπει να αποφασίσω γι 'αυτό."

Τι θα θέλατε να συμβεί;

"Θα ήθελα να μας αποδεχτούν ως τρίτο φύλο. Γιατί πρέπει να οριστεί η σεξουαλικότητα; Γιατί να μην είναι αποδεκτό το γεγονός ότι υπάρχει ένα απροσδιόριστο φύλο; Αφήστε το σώμα να αναπτυχθεί όσο θέλει, χωρίς επεμβάσεις και χωρίς ορμόνες και επίσης να πείσουν τους γονείς να περιμένουν. Καθώς, και να είναι με το παιδί και να του προσφέρουν ψυχολογική βοήθεια μέχρι να αποφασίσει τι θέλει. Το βασικότερο- να εξηγήσετε.

«Οι γονείς μου δεν μου είχαν δώσει καμία εξήγηση. Ρώτησα τη μητέρα μου και αυτή είπε ότι κατά τη χρονική στιγμή δεν καταλάβαινε καλά εβραϊκά και ότι είναι μια αμόρφωτη γυναίκα. Της είπαν απλά ότι μια επέμβαση ήταν αναγκαία και αυτό ήταν. Ο σύντροφός μου δεν ενημερώθηκε ότι πριν από τη συνολική αλλαγή φύλου θα μπορούσε να είχε καταψυχθεί το σπέρμα του. Θέλουμε πάρα πολύ να κάνουμε παιδιά και τώρα είναι αδύνατο. Γιατί; Πρέπει να υπάρχει διάλογος."

Η έννοια της αποδοχής των μεσοφυλικών ως τρίτο φύλο, έχει κερδίσει έντονη υποστήριξη από τα μέλη του κλήρου, σε ένα συνέδριο που έγινε πάνω στο θέμα αυτό τον περασμένο χρόνο, στο Πανεπιστήμιο της Χάιφα υπό την αιγίδα της Νομικής Σχολής και του Διεθνούς Κέντρου-Νόμος για την Υγεία και την Ηθική.

Οι κληρικοί που μίλησαν - ένας Εβραίος, Χριστιανός και Μουσουλμάνος- όλοι συμφώνησαν ότι μια συγκεκριμένη ανάθεση φύλου σε ένα άτομο μπορεί να κάνει τα πράγματα ευκολότερα για αυτόν ή αυτήν, αλλά δεν είναι υποχρεωτική, καθώς και ότι η απόφαση δεν θα πρέπει να γίνεται βιαστικά κατά τη γέννηση. Από την πλευρά της, πάντως, η καθηγήτρια Weintrob δεν συμφωνεί με αυτή την προσέγγιση.

Ο κίνδυνος της απόρριψης

"Για πολλά χρόνια τώρα," λέει η Weintrob, “υπήρξαν συνέδρια σχετικά με το θέμα στο Ισραήλ και στο εξωτερικό, τα οποίοι παρακολούθησαν ασθενείς, δικηγόροι, γιατροί και ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε γενικές γραμμές, ο άνεμος που φυσάει από εκεί χαρακτηρίζεται από μαχητικότητα ενάντια στη συγκαταβατική στάση των γιατρών. Είναι λυπηρό το γεγονός. Ο καθορισμός φύλου ενός μωρού είναι κρίσιμος. Είναι η κοινωνική πραγματικότητα που ζούμε σήμερα στο δυτικό κόσμο, αν το φύλο του νεογέννητου δεν έχει οριστεί, η οικογένεια δεν μπορεί να αποδεχτεί αυτόν ή αυτήν συναισθηματικά.”

"Έχουμε δει ήδη περιπτώσεις όπως αυτή. Από διανοητική άποψη, μια απόρριψη του παιδιού από τους γονείς του μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο επιβλαβής από ό,τι ένας περιοριστικός ή ακόμη και εσφαλμένος ορισμός. Ίσως στο παρελθόν η στάση του ιατρικού κατεστημένου ήταν συγκαταβατική, αλλά σήμερα η απόφαση σχετικά με το πώς να ανατραφεί το μωρό γίνεται με τη συγκατάθεση των γονέων. Η απόφαση οριστικοποιήθηκε μετά από εις βάθος εξέταση από μια ομάδα που περιλαμβάνει ψυχολόγους, ενδοκρινολόγους, γενετιστές και χειρουργούς."

Η Άννα (δεν είναι το πραγματικό της όνομα), ευνοεί επίσης την έννοια του "τρίτου φύλου" που συζητήθηκε και από τη Sulina. Η ομάδα υποστήριξης που ίδρυσε ονομάζεται Orchidea, από το λουλούδι ορχιδέα, το οποίο μοιάζει με τα γεννητικά όργανα τόσο ενός άντρα όσο και μιας γυναίκας. Είναι επίσης το σύμβολο μιας intersex ομάδας υποστήριξης στην Αγγλία.

Η Άννα ανήκει σε μια ομάδα της οποίας ο γενετικός τύπος είναι ανδρικός (ΧΥ), αλλά των οποίων οι οργανισμοί δεν ανταποκρίνονται στην ανδρική ορμόνη.

"Αποφάσισαν να με αναθρέψουν σαν ένα κορίτσι”, λέει. "Έκοψαν το πέος, το οποίο ήταν πολύ μικρό και έκοψαν και τους όρχεις. Και όμως, όταν ένας ξένος με συναντά στο δρόμο, νομίζει συνήθως ότι είμαι ένας άνδρας. Οι κινήσεις μου είναι ανδρικές. Όταν συναντώ ένα φίλο, για παράδειγμα και αγκαλιαστούμε, θα του δώσω ένα χτυπηματάκι στο πίσω μέρος, όπως κάνουν οι άνδρες. Ωστόσο, ο τρόπος που κάθομαι είναι πραγματικά πολύ θηλυκός.

"Μόλις έμαθα την κατάσταση μου - και αυτό ήταν τυχαίο, σερφάροντας στο Internet - ήμουν θυμωμένος με όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα με τους γιατρούς. Ο θυμός είναι ένα απαραίτητο στάδιο, το οποίο δεν πρέπει να απορρίψουμε, αλλά θα πρέπει να προχωρήσουμε πέρα από αυτό. Σήμερα δεν είμαι θυμωμένος με τους γιατρούς, επειδή είναι απλά ένα μέρος της κοινωνίας και δεν ξέρουν πώς να χειριστούν μια τέτοια κατάσταση.”

“Η κοινωνική τάξη απαιτεί αποφασιστικότητα:. Άνδρας ή γυναίκα. Πάρτε, για παράδειγμα, τη διαίρεση της τουαλέτας. Υπάρχουν γυναικών και ανδρών. Πολλές φορές όταν μπαίνω στην τουαλέτα των γυναικών κάποιος ξαφνιάζεται, γιατί πιστεύει ότι είμαι ένας άντρας. Γιατί ο πανικός; Εξάλλου η πόρτα είναι κλειστή.” Αυτό που πραγματικά την ενοχλεί είναι ότι είμαι μια απόκλιση από τη “σωστή” σειρά των πραγμάτων.

"Κάποτε μιλούσα με τον γιατρό μου για τη δυνατότητα ενός τρίτου φύλου, ρώτησε: Από ποια τουαλέτα θα έπρεπε το μικρό παιδί να ξεκινήσει; Οι άνθρωποι σπαταλούν τη ζωή τους ασχολούμενοι με ανοησίες. Αν κάποιος σε ένα σούπερ μάρκετ αναφέρεται σε μένα ως άνδρα και μου ζητήσει να τον βοηθήσω να κατεβάσει ένα πακέτο από ένα ράφι, δεν τον διορθώνω. Θέλω να πω, βοηθώ έναν άνθρωπο, οπότε τι σημασία έχει αν είμαι άντρας ή γυναίκα;”

"Η κοινωνία είναι κλειδωμένη στην υπάρχουσα σειρά των αρσενικών και θηλυκών. Μια διευρυμένη κλειτορίδα ανατρέπει μόνο την σωστή σειρά των πραγμάτων. Από πού βγήκε η έννοια ότι πρέπει να καταργηθεί; Η κοινωνία θέλει να ομαλοποιήσει τα πάντα: μια διευρυμένη κλειτορίδα; Μειώστε τη- Όρχεις μη φυσιολογικοί; Ακρωτηριάστε τους και επιβάλετε ορμονοθεραπεία. Η φιλοδοξία για ομαλοποίηση είναι σκληρή. Αυτό μου προκαλεί συνεχώς μια σύγκριση του εαυτού μου με τον κανόνα."

Ένας φίλος - πολύ ανοιχτό άτομο και φωτισμένο, που επίσης συμβαίνει να είναι γκέι - μου είπε ότι κάποτε διάβασε ένα βιβλίο με τίτλο “Ψυχαναλυτικός Προβληματισμός σχετικά με ένα Περιστατικό Ελεύθερου Φύλου.” Παρουσίασε το περιστατικό με τρόπο που κατέστησε αδύνατο να καταλάβω αν το εν λόγω πρόσωπο ήταν ένας άνδρας ή μια γυναίκα. Διαβάζοντας αυτό το βιβλίο οδηγήθηκε στην τρέλα. Δεν θα μπορούσε να καταφέρει να περιορίσει την ενασχόληση του με το ζήτημα του κατά πόσο ήταν ένας άντρας ή μια γυναίκα. Μπορεί, ωστόσο, ο καθορισμός του φύλου να είναι ουσιαστικής σημασίας στην ανθρώπινη εμπειρία;

"Η δυσκολία που έχουν οι άνθρωποι πηγάζει από τους κανόνες και από την κοινωνική τάξη μέσα στην όποια ανατραφήκαν και δεν βλέπω γιατί οι κοινωνικές νόρμες δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Μια εξελιγμένη κοινωνία μετριέται από το άνοιγμά της, τη δυναμική φύση της και την ικανότητα να αλλάζει, η πρόκληση σήμερα είναι να μην αποδεχτούμε την προϋπάρχουσα τάξη πραγμάτων. Είμαστε συνηθισμένοι να λύνουμε οτιδήποτε μας φαίνεται μπερδεμένο, επειδή αυτός είναι ο τρόπος που μας μεγάλωσαν, αλλά αυτό το μπέρδεμα προσφέρει και άλλες δυνατότητες."

Πώς νιώθεις αυτές τις μέρες;

"Σε γενικές γραμμές, είμαι καλά. Βλέπω τον εαυτό μου ως γυναίκα με αρσενικές κινήσεις. Και ίσως είναι σωστό να πούμε ότι στις καλές μέρες, βλέπω τον εαυτό μου και στα δυο φύλα. Υπάρχουν πράγματα που για μένα είναι πολύ αρσενικά και άλλα τα οποία είναι πολύ θηλυκά.

“Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν κακές μέρες. Είμαι μια ισχυρή γυναίκα, αλλά μπορώ να πάρω πολύ σκληρές θέσεις σχετικά με το σώμα μου. Διότι όταν τα πράγματα είναι δύσκολα, είναι το ευκολότερο μέρος για να εστιάσω.”

"Φαινομενικά, μια γυναίκα που της έχει αφαιρεθεί η μήτρα της είναι ακριβώς στην ίδια κατάσταση όπως είμαι εγώ, αλλά υπάρχει μια διαφορά: το μυστικό-Άννα-συνεχίζεται. Οι γιατροί έκρυψαν την κατάσταση μου από τους γονείς μου και είμαι σε επαφή με μια μητέρα που πλησίασε την ομάδα υποστήριξης και κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα με την κόρη της. Δεν έχει σημασία πόσο προσπαθώ να την πείσω να πει την κόρη της για την κατάστασή της, δεν συμφωνεί. Ακόμα και σήμερα, κατά τη γνώμη μου, υπάρχουν γιατροί που δεν θα πουν σε μια ενήλικη γυναίκα που κάθεται μπροστά τους, από τι πάσχει με σαφή τρόπο. Υπάρχουν και πολλοί άλλοι γιατροί αλλά δεν υπάρχει ομοιομορφία στην συμπεριφορά τους ως προς τους ασθενείς."

Τι σας ενοχλεί περισσότερο;

“Η βιασύνη. Γιατί το να είναι κάποιος intersex θεωρείται κατάσταση έκτακτης ανάγκης; Σε περιπτώσεις ρύθμισης αλάτων, η έγκαιρη θεραπεία είναι προφανώς απαραίτητη, αλλά τι είναι τόσο επείγον για τον καθορισμό του φύλου; Ναι, σίγουρα υπάρχει κάτι άδικο στο να πηγαίνει κάποιος στους γιατρούς τώρα και να λέει: “Θα πρέπει να είχατε κάνει τα πράγματα διαφορετικά”. Ίσως να είχαν δίκιο και να έπρεπε να είχαν κάνει την επέμβαση έγκαιρα ώστε να μην θυμάμαι τι μου έκαναν– αλλά για ένα λεπτό. Δεν υπάρχει καμία βιασύνη.

"Είναι σημαντικό να εξετάσουμε την κατάσταση κατά τρόπο σαφή και ανοιχτό. Αν οι γιατροί εξηγούσαν ότι intersex είναι μια βιώσιμη κατάσταση, δεν είναι καταστροφή, τότε οι γονείς μου και η κοινωνία δεν θα την αντιμετώπιζαν ως μια καταστροφή."

Αν είχατε μια φίλη που ήταν έγκυος, η οποία ανακάλυπτε ότι το έμβρυο είναι intersex, θα της προτείνατε να προχωρήσει με την εγκυμοσύνη;

«Δεν έχω καμία ιδέα για το πώς να απαντήσω σε αυτό. Πρώτα απ 'όλα, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι είναι καλύτερο για κάποιον άλλο. Η ζωή μου είναι δική μου και εγώ ποτέ δεν θα μπορούσα να πω σε κάποιον άλλο τι να κάνει. Σταματήστε να παίρνετε ορμόνες ή όχι; Κρατήστε τους όρχεις ή ακρωτηριάστε τους; Να κάνετε άμβλωση ή όχι; Μιλώντας εξ ολοκλήρου για τον εαυτό μου, μπορώ να πω σήμερα ότι αυτή η κατάσταση έχει φέρει πολλά ιδιαίτερα πράγματα στη ζωή μου. Η ωριμότητα αγοράζεται με αγωνίες – επίσης όταν πρόκειται για κάποιον που δεν είναι ερμαφρόδιτος. Το βάθος βγαίνει από τον πόνο. Εύχομαι ότι εμείς, ως κοινωνία, θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε με την πολύπλευρη φύση που έχουμε όλοι.

“Σήμερα υπάρχει περισσότερη ανοχή για τη διαφορά, υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση ότι η σεξουαλικότητα μας δεν είναι κάτι εντελώς απόλυτο. Και υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες. Η μητέρα μου έλεγε πάντα: “Ποτέ δεν θα παντρευτείς και δεν θα κανείς παιδιά, αλλά η υιοθεσία είναι επίσης δυνατή. Υπάρχουν πολλές επιλογές. Το κύριο πράγμα είναι να ξεφύγουμε από το μυστικό και να προσφέρουμε αγάπη.”
* H Πάρβη Πάλμου ξεκίνησε τις σπουδές της στην ψυχολογία στο Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος (Bachelor of Artsin Psychology). Το ενδιαφέρον της στον ανθρώπινο ψυχισμό την οδήγησε να ολοκληρώσει τις σπουδές της στοUniversity of Indianapolis όπου πήρε το πτυχίο Master in Clinical Psychology, ενώ η ενασχόληση της με την φιλοσοφία και τον υπαρξισμό την ώθησε να κάνει μετεκπαίδευση στη Θεραπεία Gestalt (Gestalt Institute of SanFransisco & Ecole Parisienne de Gestalt). Έχοντας σκοπό την υιοθέτηση μιας Συνθετικής-Εκλεκτικής προσέγγισης συνεχίζει να επιμορφώνεται με σεμινάρια διαφορετικών θεραπευτικών προσεγγίσεων (θεραπεία Τραύματος, Ψυχογενετικό Σύστημα, Redecision Therapy, A.I.T κ.α.). Είναι η δημιουργός και κύρια αρθρογράφος του www.lgbtqicounseling.com. Επίσης, είναι τακτική συνεργάτης και αρθρογράφος σε διάφορες εφημερίδες, περιοδικά και ιστοσελίδες όπου έχει επιτύχει αρκετές δημοσιεύσεις. Προσφέρει εθελοντική εργασία και ψυχολογική υποστήριξη συντονίζοντας ομάδες αυτογνωσίας στο Σ.Υ.Δ (Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών Ελλάδος). Ασχολείται ιδιαίτερα με την LGBTQI συμβουλευτική και την έρευνα καθώς και με την Gay Affirmative Therapy.

Στο transs.gr συμμετέχει εθελοντικά, στηρίζοντας τον αγώνα της τρανς κοινότητας.
Transs.gr

Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2013

O Andrej Pejic αναπλάθει Edie, Nico, Candy Darling και WarholGlenn O'Brien: “Ο Andy θα ήταν γοητευμένος από Andrej”


Από τον Jerry Portwood
Φωτογραφίες από τον Tony Kim για το Dujour, Out


Μετάφραση για το transs.gr
* Πάρβη ΠάλμουΓνωρίζουμε ότι πολλοί άνδρες (και γυναίκες) είναι γοητευμένοι/ες από το "ανδρόγυνο" μοντέλο Andrej Pejic ο οποιος “παίζει” με το φύλο του -συμπεριλαμβανομένων των Jean Paul Gaultier.

Τον έχουμε δείξει ακόμη και γυμνό τυλιγμένο με ένα ζωντανό πύθωνα. Αλλά έχει περάσει πάρα πολύς καιρός από τότε που έχουμε δει τον Andrej ως αστέρι.


[Φωτογραφία: ως Candy Darling]


Τώρα όμως φαίνεται πως επέστρεψε. Είναι στο εξώφυλλο του Elle.Σε αυτό, λαμβάνει μερικές καταπληκτικές θεραπείες μαλλιών και μακιγιάζ για να αναδημιουργήσει τους Edie, Nico, Candy Darling και Warhol


[Φωτογραφία: ως Έντι]


Όπως εξηγεί ο Glenn O'Brien στο περιοδικό “O Andrej είναι πολύ όμορφος ως Candy, αν και δεν είμαι σίγουρος ποιος είναι ο πιο θηλυκός χαρακτήρας που υποδύεται. Παλαιοτέρα ήταν πιο δύσκολο για ένα παιδί εάν ήταν θηλυπρεπές. Στη συνέχεια αναφέρει:."Ο Andy θα ήταν γοητευμένος από τον Andrej, του άρεσαν αρκετά αγόρια και του άρεσαν αγόρια που θα μπορούσαν να μιμηθούν τα κορίτσια. Ο Andy πίστευε ότι τα αγόρια υποδύονταν καλύτερα τις γυναίκες ηθοποιούς, επειδή μπορούν να είναι πιο αντικειμενικοί για την θηλυκότητα και δεν χρειάζεται να ανησυχούν τόσο πολύ να είναι πολιτικά ορθοί στη θηλυκότητα τους."

Άλλα τι θα σκαφτόταν ο Andy εάν μάθαινε ότι ο Andrej τον υποδύεται; Θα έλεγε: “Μακάρι να ήμουν και εγώ τόσο όμορφος”


[Φωτογραφία ως Andy Warhol]


Δείτε ολόκληρη την γκαλερί εικόνων εδώ


* H Πάρβη Πάλμου ξεκίνησε τις σπουδές της στην ψυχολογία στο Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος (Bachelor of Artsin Psychology). Το ενδιαφέρον της στον ανθρώπινο ψυχισμό την οδήγησε να ολοκληρώσει τις σπουδές της στοUniversity of Indianapolis όπου πήρε το πτυχίο Master in Clinical Psychology, ενώ η ενασχόληση της με την φιλοσοφία και τον υπαρξισμό την ώθησε να κάνει μετεκπαίδευση στη Θεραπεία Gestalt (Gestalt Institute of SanFransisco & Ecole Parisienne de Gestalt). Έχοντας σκοπό την υιοθέτηση μιας Συνθετικής-Εκλεκτικής προσέγγισης συνεχίζει να επιμορφώνεται με σεμινάρια διαφορετικών θεραπευτικών προσεγγίσεων (θεραπεία Τραύματος, Ψυχογενετικό Σύστημα, Redecision Therapy, A.I.T κ.α.). Είναι η δημιουργός και κύρια αρθρογράφος του www.lgbtqicounseling.com. Επίσης, είναι τακτική συνεργάτης και αρθρογράφος σε διάφορες εφημερίδες, περιοδικά και ιστοσελίδες όπου έχει επιτύχει αρκετές δημοσιεύσεις. Προσφέρει εθελοντική εργασία και ψυχολογική υποστήριξη συντονίζοντας ομάδες αυτογνωσίας στο Σ.Υ.Δ (Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών Ελλάδος). Ασχολείται ιδιαίτερα με την LGBTQI συμβουλευτική και την έρευνα καθώς και με την Gay Affirmative Therapy.

Στο transs.gr συμμετέχει εθελοντικά, στηρίζοντας τον αγώνα της τρανς κοινότητας.
Transs.gr

Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2013

Οι Εκδόσεις Πολύχρωμος Πλανήτης σας παρουσιάζουν το νέο τους βιβλίο: ΑΝΤΙΟ ΓΚΕΗΛ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ

Αντωνιάδου 6, Πεδίον Άρεως,
Αθήνα Τ.Κ. 104 34 - Τηλ. 210 8826600

www.colourfulplanet.com - e-mail: info@colourfulplanet.com


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι Εκδόσεις Πολύχρωμος Πλανήτης σας παρουσιάζουν το νέο τους βιβλίο:


ΑΝΤΙΟ ΓΚΕΗΛ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΠΝΙΣΗΣ.

Σελίδες: 248, ελληνική πεζογραφία.

ISBN: 978-960-9423-08-4
Τιμή: 14.50. ευρώ

Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου:

Ο Μάρκος στάθηκε μπροστά στην βαριά πόρτα. Γύρισε στην Γκέηλ.
«Είσαι σκληρή κοπέλα, το ξέρω, σε έχω δει να σκοτώνεις, αλλά δεν θα ήθελα να έρθεις μαζί μου τώρα».
Εκείνη τον αγκάλιασε.
«Με προσέχεις τόσο πολύ».
Τον φίλησε απαλά.
«Θα με μισήσεις αν φερθώ πολύ σκληρά σ' αυτόν τον άνθρωπο εκεί μέσα;» την ρώτησε.
«Ναι, πολύ», απάντησε εκείνη και τον φίλησε και πάλι, πιο δυνατά αυτή την φορά.
«Και αν δεν σπάσει, θα του φερθείς ακόμα σκληρότερα», ψιθύρισε χωρίς να απομακρύνει το στόμα της από το δικό του, «και εγώ θα σε μισήσω ακόμα πιο πολύ».
Σφίχτηκε πάνω του με όλη της την δύναμη.
«Και αν πάλι δεν σπάσει, φώναξε εμένα», συμπλήρωσε.
Ο Μάρκος την κοίταζε με δέος.
«Έτσι θα μπορείς και εσύ να με μισείς όσο κι εγώ», πρόσθεσε χαμογελώντας.
Γλίστρησε από την αγκαλιά του και συνέχισε σοβαρή:
«Οι προδότες είναι χειρότεροι από τις σκατούλες που πατάς την νύχτα αν δεν προσέχεις. Χειρότεροι».
Γύρισε να φύγει, επιστρέφοντας στην παλιά, παιχνιδιάρα, Γκέηλ:
«Πάω να βγάλω αυτήν την αηδία από το κεφάλι μου».
Τα αχνογάλανα μάτια της όμως ήταν πολύ, πάρα πολύ σκληρά.

------------------

Για τις Εκδόσεις Πολύχρωμος Πλανήτης
Η Εκδότρια,
Μαρίνα Γαλανού.

Αργεντινή: 1720 νέες ταυτότητες για τα τρανς άτομα μετά τον νόμο του 2012.


Flag of ArgentinaΑργεντινή : Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2013 | 23:16

Μετάφραση για το transs.gr
*Αφροδίτη Παπαγεωργίου


Το 2012 η Αργεντινή έγινε η πρώτη χώρα της Λατινικής Αμερικής που νομοθέτησε για την ισότητα στον γάμο ανεξαρτήτως φύλου. Η πορεία αυτή συνεχίστηκε όταν το καλοκαίρι του 2012 ήρθε σε εφαρμογή νέα νομοθεσία για την αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, νομοθεσία που πολλοί θεωρούν την πιο προοδευτική νομοθεσία για τα τρανς άτομα στον κόσμο.


Σύμφωνα με τον νόμο αυτόν αναγνωρίζεται η ταυτότητα φύλου (σ.μ. αναφέροντας συγκεκριμένα στο προοίμιο του νόμου: "η ταυτότητα φύλου κάθε ατόμου πρέπει να γίνεται απ' όλους σεβαστή") και δίνεται η δυνατότητα στα τρανς άτομα να αλλάζουν την ταυτότητα τους ώστε να εναρμονίζεται με την ταυτότητα κοινωνικού τους φύλου (δίχως καμία προϋπόθεση ιατρική (ψυχιατρική διάγνωση ή φαρμακολογικά προαπαιτούμενα), και επιπλέον σύμφωνα με τον νόμο αυτό το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι υποχρεωμένο να καλύπτει πλήρως το κόστος για την διαδικασία επαναπροσδιορισμού του φύλου τους.

Ο νόμος αυτός ήρθε σε εφαρμογή στις 2 Ιουλίου μετά την υπογραφή της Προέδρου της χώρας Critsina Fernandez de Kirchner που έγινε σε μία δημόσια τελετή όπου η ίδια επέβλεψε τις πρώτες νέες ταυτότητες που δόθηκαν σε τρανς άτομα κατ' εφαρμογήν της νομοθεσίας. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι η νομοθεσία αυτή ψηφίστηκε με καθολικό τρόπο από το Κονγκρέσσο της Αργεντινής με ψήφους 55 υπέρ έναντι 0 κατά, τον Μάιο του 2012. Ήταν μία τελετή παρουσία της Προέδρου που γιορτάστηκε από την lgbt κοινότητα με γκέι και λεσβιακά ζευγάρια που ήταν εκεί με τις οικογένειές τους (κάποια και με τα παιδιά τους), αλλά ιδιαίτερα την τρανς κοινότητα της χώρας.

Αν και το βίντεο είναι στα Ισπανικά, αξίζει να παρατεθεί για λόγους ιστορικούς. Από την σελίδα στο youtube της κυβέρνησης της Αργεντινής:Την Παρασκευή που μας πέρασε η εφημερίδα La La Nación, σε άρθρο της έκανε μία αναδρομή όπου αναφέρεται η επίδραση των νομοθεσιών για την ισότητα στον γάμο καθώς και για την ταυτότητα φύλου. Συγκεκριμένα:


Ισότητα στον γάμο: Σύμφωνα με την La La Nación, 5.839 ζευγάρια έκαναν χρήση της νομοθεσίας από τον Ιούλιο του 2010. Οι περισσότεροι γάμοι έγιναν στο Μπουένος Άιρες, ενώ 389 έγιναν στην Mendoza, 664 στην Santa Fé και στην Córdoba 632. Οι αριθμοί αυτοί περιλαμβάνουν και πέντε αλλοδαπά ζευγάρια που έκαναν χρήση του νόμου, καθώς δικαστήριο της Santa F? αποφάσισε ότι και η δυνατότητα αυτή πρέπει να δίνεται και σε πολίτες που δεν έχουν την ιθαγένεια. Επίσης η Argentine LGBT Federation (Ομοσπονδία LGBT Αργεντινής) αναφέρει ότι ήδη 50 αλλοδαπά ζευγάρια παντρεύτηκαν μέσα στο 2013 και υπάρχει λίστα για αρκετά ακόμη.

Νομοθεσία για την ταυτότητα φύλου: Σύμφωνα με την εφημερίδα 1720 τρανς άτομα έκαναν χρήση της νομοθεσίας αλλάζοντας τα έγγραφά τους ώστε τα στοιχεία ταυτότητάς τους να εναρμονίζονται με την ταυτότητα κοινωνικού τους φύλου.

Η La Nación επίσης αναφέρει ότι υπάρχουν στη χώρα δύο νοσοκομεία που παρέχουν υπηρεσίες υγείας για τις επεμβάσεις επαναπροσδιορισμού, ενώ η λίστα αναμονής για τις επεμβάσεις είναι περίπου δύο μηνών

Οι προκλήσεις για το μέλλον στην LGBT κοινότητα: Η εναρμόνιση της νομοθεσίας για το bullying στα σχολεία, καθώς και η άρση της απαγόρευσης για την δωρεά αίματος για τα lgbt άτομα. Όπως αναφέρουν στην εφημερίδα LGBT ακτιβιστές στοχεύουν το 2013 να προχωρήσουν αυτά τα δύο.

Όσον αφορά την απαγόρευση στην αιμοδοσία ήδη έχουν γίνει τα πρώτα βήματα, καθώς τον Νοέμβριο του 2012, η Κάτω Βουλή της χώρας αποφάσισε με ψήφους 158 υπέρ έναντι 2 κατά και 4 αποχές την άρση της απαγόρευσης και αναμένεται να έρθει η ρύθμιση στην Γερουσία πιθανά τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο.

Αν περάσει ο νόμος η Αργεντινή θα ακολουθήσει το Μεξικό και έτσι η Αργεντινή θα είναι η δεύτερη χώρα της Αμερικανικής Ηπείρου που θα απαλείψει την απαγόρευση στην δωρεά αίματος για τα lgbt άτομα.Μετάφραση για το transs.gr : * Αφροδίτη Παπαγεωργίου

* Η Αφροδίτη Παπαγεωργίου είναι τρανς γυναίκα, ζει και εργάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο transs.gr μεταφράζει εθελοντικά, ειδήσεις και άρθρα, στηρίζοντας τον αγώνα της τρανς κοινότητας.

© Transs.grμε πληροφορίες από : Blabbeando.

Σάββατο, 5 Ιανουαρίου 2013

Σ.Υ.Δ.: «ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ, ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ KAI BINTEO. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ 2012.».

Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών
(Tρανσέξουαλ, Tραβεστί, Παρενδυτικών ανδρών και γυναικών,Crossdressers, Ερμαφρόδιτων και Μεσοφυλικών ατόμων).
(Αρ. Πρωτ. 7646/2010).


http://www.transgender-association.gr/
E-mail: transgender.support.association@gmail.com


Αθήνα, Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2013


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Θέμα: «ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ, ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ KAI BINTEO. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ 2012.».

a1 a2 a4 a5 a7

a10 a8 a13 a16 a17 a22

a18 a9 a19 a20 a21
(φωτογραφίες από την διημερίδα)Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), με την ανακοίνωση αυτή δημοσιεύει τις ομιλίες και το ψήφισμα από την διημερίδα αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης Διεμφυλικών που πραγματοποιήθηκε στις 20 και 21 Νοεμβρίου 2012 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, αίθουσα «Αντώνης Τρίτσης».

Η διημερίδα για την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης Διεμφυλικών, ημέρα αφιερωμένη στις επιθέσεις, εγκλήματα μίσους, τον ρατσισμό και την μισαλλοδοξία που αντιμετωπίζουν τα τρανς άτομα, αλλά και ημέρα αφύπνισης για τους αποκλεισμούς και τις διακρίσεις που υπόκειται η τρανς κοινότητα, έγινε φέτος για τρίτη συνεχή χρονιά με την συμμετοχή εκπροσώπων οργανώσεων και ομάδων κατά την πρώτη ημέρα (καθώς και προβολή ταινίας) και την δεύτερη ημέρα με την συμμετοχή νομικών, πανεπιστημιακών και πολιτικών, ενώ ακολούθησε πορεία προς το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Η συμμετοχή του κόσμου τόσο στην διημερίδα όσο και στην πορεία ήταν περισσότερη από κάθε άλλη φορά. Ευχαριστούμε όλες και όλους, καθώς επίσης και όσες όσους μας τίμησαν με την παρουσία τους.

Παραθέτουμε στην ανακοίνωση αυτή όσες ομιλίες έχουμε σε ηλεκτρονική μορφή, ενώ θα συμπληρώσουμε όσες λάβουμε στο άμεσο μέλλον.

Ομιλίες 1ης Ημέρας.

 • Έναρξη από την Μαρίνα Γαλανού, Πρόεδρο του ΣΥΔ (εδώ).
 • Ομιλία από το μέλος του ΣΥΔ, Χριστίνα Νεοφωτίστου (εδώ).
 • Ομιλία του εκπροσώπου της Σύμπραξης για το Κοινωνικό Φύλο, Νίκου Χατζητρύφωνα (εδώ)
 • Ομιλία της εκπροσώπου της ΟΛΚΕ, Ειρήνης Πετροπούλου (εδώ).
 • Ομιλία εκπροσώπου της Λεσβιακής Ομάδας Αθήνας – Λ.Ο.Α. (εδώ)
 • Ομιλία της εκπροσώπου της ομάδας «Ομοφοβία στην Εκπαίδευση», Ζαχαρένιας Καραθανάση (εδώ).
 • Οι δύο ομιλίες εκ μέρους εκπροσώπων της ομάδας «Οικογένειες Ουράνιο Τόξο» (εδώ και εδώ).
 • Ομιλία της Νίκης Βουδούρη, εκπροσώπου της Praksis (εδώ)
 • Χαιρετισμός εκ μέρους της οργάνωσης «Homophonia» Θεσσαλλονίκης (εδώ).
 • Χαιρετισμούς εκ μέρους της Κυπριακής Οργάνωσης LGBT-Accept Cyprus (εδώ).

Ομιλίες 2ης Ημέρας.

 • Έναρξη – Κεντρική ομιλία από την Πρόεδρο του ΣΥΔ, Μαρίνα Γαλανού (εδώ).
 • Ομιλία από την ψυχολόγο Πάρβυ Πάλμου, μέλος του ΣΥΔ (εδώ)
 • Ομιλία από την Άννυ Σιμάτη, μεταπτυχιακό σε θέματα φύλου (εδώ).
 • Ομιλία από την Μαρία Καραγιώργου, ειδική επιστήμονα – Κύκλος Ισότητας των Φύλων, Συνήγορος του Πολίτη (εδώ).
 • Ομιλία από την Ζωή Βροντίση, εκπρόσωπο Τύπου και μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας των Οικολόγων Πράσινων (εδώ)
 • Ομιλία από την βουλευτή της Δημοκρατικής Αριστεράς, Μαρία Γιαννακάκη (εδώ).

Ακόμη, δημοσιεύουμε το Ψήφισμα για την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης 2012.

 • Ψήφισμα Ημέρας Τρανς Μνήμης 2012 (εδώ).

Τέλος, κατά την διημερίδα παρουσιάστηκε βίντεο το οποίο έγινε με την συνεργασία του ΣΥΔ και της Colour Youth.

Επίσης σύντομα θα προστεθούν όλες οι ομιλίες βιντεοσκοπημένες.

a5 a3 a1

(Φωτογραφίες από την Πορεία Τρανς Μνήμης)
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΏΝ (Σ.Υ.Δ.)
Ζαν Μωρεάς 17, Κουκάκι, Αθήνα, ΤΚ 11741

http://www.transgender-association.gr/


Επικοινωνία:
transgender.support.association@gmail.com

* μέλος της Transgender Europe (TGEU)
http://www.tgeu.org