Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2007

Aπάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την υπόθεση του γκέ Ιρανού


Αντιγράφουμε από την νέα ιστοσελίδα της ΕΟΚ, την απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών, στο από 23.10.07, δελτίο τύπου της οργάνωσης, σχετικά με την υπόθεση του Ιρανού γκέι πρόσφυγα, 'Aλεξ.Αθήνα, 26.10.07

Ελληνική Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών
Αρχηγείο Ελλ. Αστυνομίας
Κλάδος Ασφάλειας και Τάξης
Διεύθυνση Αλλοδαπών/Τμήμα 3ο
Αρμόδιος Α/Υ Σταυρακάκης Νίκος

Προς: Ελληνική Ομοφυλοφιλική Κοινότητα
Κοινοποίηση: Γραφείο Υφυπουργού Εσωτερικών (επισημειωματική 410/23.10.07)
Γραφείο Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ. (επισημειωματική 26267/24.10.07)
Προϊσταμένου Κλάδου Α. κ' Τ/ΑΕΑ (επισημειωματική 8896/24.10.07)

Θέμα: Υπήκοος 'Aλεξ

Σχετ: Το από 23.10.07 Δ.Τ.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, αναφέρουμε σε γνώση σας τα ακόλουθα:

Το αίτημα για χορήγηση ασύλου του εν θέματι απορρίφθηκε οριστικά με απόφαση του κ. Υπουργού Δημόσιας Τάξης, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία του φακέλου, την αίτηση του ενδιαφερομένου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής, η οποία ομόφωνα εξέφρασε τη γνώμη της προς τον κ. Υπουργό για την απόρριψη του αιτήματος αυτού.
Ακολούθως, με νέα αίτησή του ζήτησε την επανεξέταση του αιτήματος ασύλου (εξ υπαρχής εξέταση), κατ' εφαρμογή του άρθρου 5 του Π.Δ. 61/1999, για τους αναφερόμενους σ' αυτήν λόγους.

Ο Γενικός Γραμματέας, υπόψη του οποίου ετέθη η περίπτωσή του, έκρινε ότι τα προσκομισθέντα στοιχεία δεν ανταποκρίνονται ως νέα και κρίσιμα στην έννοια του άρθρου 5 του ως άνω Π.Δ. προκειμένου να εξεταστεί εκ νέου το αίτημά του.

Κατόπιν τούτου, εκδόθηκε σχετική διαταγή μας, η οποία του κοινοποιήθηκε την 12.6.07 σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματός του.

Ο εν θέματι αλλοδαπός με σχετική αίτησή του, προσέφυγε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ζητώντας την αναστολή και την ακύρωση των σχετικών αποφάσεων περί απόρριψης του αιτήματός του για χορήγηση ασύλου. Από το Σ.τ.Ε. εκδόθηκε προσωρινή διαταγή περί αναστολής της ως άνω απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης κατά το μέρος που τάσσεται με αυτή τρίμηνη προθεσμία αναχώρησης του αιτούντα και διέταξε την απόδοση του δελτίου αιτήσαντος ασύλου αλλοδαπού.

Το Τμήμα Ασύλου της Δ/νσης Αλλοδαπών Αττικής προέβη στην επανέκδοση του εν λόγω δελτίου, το οποίο έχει ανανεωθεί μέχρι την 2.3.2008 και του εξασφαλίζει την νόμιμη διαμονή του στη χώρα, καθώς και πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, εργασία και εκπαίδευση.

Τέλος επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/99), έχει περαιτέρω το δικαίωμα να υποβάλλει αρμοδίως αίτηση θεραπείας κατά της απορριπτικής απόφασης του Γενικού Γραμματέας επί της αίτησης για επανεξέταση (εξ υπαρχής εξέταση) του αιτήματός του.-

Για την αντιγραφή Ο Διευθυντής
Αθήνα, αυθημερόν

Νικόλαος Σταυρακάκης Κων/νος Κορδάτος
Αστ. Υποδιευθυντής Αστυν. Διευθυντής

Δεν υπάρχουν σχόλια: