Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014

Το Συμβούλιο της Ευρώπης υποστηρίζει την ανάληψη περαιτέρω δράσεων για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου

Συμβούλιο της Ευρώπης : Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2014 | 13:17

Μετάφραση για το transs.gr
*Ειρήνη Πετροπούλου


Η Επιτροπή των Υπουργών, που είναι το εκτελεστικό όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης, υποστήριξε στις 22 Ιανουαρίου του 2014 την ανάληψη περαιτέρω δράσεων τόσο από το ίδιο το Συμβούλιο όσο και από τα κράτη μέλη ώστε να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου.


Η απόφαση αυτή έρχεται μετά την επανεξέταση της προόδου που έχουν κάνει τα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή της Σύστασης που εγκρίθηκε το 2010, η οποία αποτελεί και την πρώτη διακυβερνητική συμφωνία στον κόσμο, σύμφωνα με την οποία καθορίζονται τα μέτρα για την αντιμετώπιση όλου του φάσματος των διακρίσεων που υφίστανται οι ΛΟΑΤ άνθρωποι.

Στο κείμενο της επανεξέτασης αναφέρεται πως υπάρχει μεγάλη διαφορά στην πρόοδο από κράτος σε κράτος, ακόμα και μεταξύ των ζητημάτων που αφορούν το ίδιο κράτος.

Παράλληλα, το Συμβούλιο επισήμανε τις ανησυχίες του σχετικά με την έλλειψη στοιχείων που αφορούν τις διακρίσεις, καθώς και τα υπεράριθμα εμπόδια των μεθοδεύσεων που εφαρμόζονται στον συγκεκριμένο τομέα, όπως η ανεπάρκεια πόρων και η έλλειψη πολιτικής βούλησης.

Επέστησε, μάλιστα, την προσοχή σε ζητήματα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής όπως τα εγκλήματα μίσους, η ελευθερία της έκφραση και του συνέρχεστε, η εκπαίδευση και τα δικαιώματα των τρανς ανθρώπων.

Η Επιτροπή Υπουργών υπερθεμάτισε τα συμπεράσματα της επανεξέτασης, ενθάρρυνε τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τις εργασίες ενσωμάτωσης της Σύστασης και εξουσιοδότησε το Συμβούλιο να συνεχίσει να παρέχει στήριξη στα κράτη μέλη αναφορικά με τις συγκεκριμένες εργασίες. Συμφώνησε, μάλιστα, να επανεξετάσει την πρόοδο σε τέσσερα χρόνια.

Η Gabi Calleja, συμπρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ILGA - Europe, δήλωσε : «Οι έρευνες των οργανώσεων-μελών μας έδειξαν ότι πολλά κράτη μέλη έχουν ενσωματώσει σε ελάχιστα σημεία ή και καθόλου την Σύσταση.

Ως εκ τούτου, είναι περισσότερο από ευπρόσδεκτο το γεγονός ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης συνεχίζει το έργο του σε αυτόν τον τομέα και η ILGA - Europe δηλώνει πανέτοιμη να βοηθήσει με όποιο τρόπο μπορεί».
Transs.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: