Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2011

Λιθουανία: Πρόταση Νόμου στο Κοινοβούλιο για την απαγόρευση της επέμβασης επαναπροσδιορισμού φύλου


Lithuania Flag Λιθουανία

Το συντηρητικής κατεύθυνσης Κοινοβούλιο της Λιθουανίας μετά από εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Υγείας κατέθεσε πρόταση να συμπεριληφθεί στον Αστικό Κώδικα, απαγόρευση για την επέμβαση επαναπροσδιορισμού φύλου στην χώρα.

Τα μέλη του Κοινοβουλίου που υποστήριξαν την πρόταση νόμου, λένε ότι εάν η άδεια για την επέμβαση επαναπροσδιορισμού φύλου αντικατασταθεί από την απαγόρευση τέτοιου είδους επεμβάσεων, "η πολιτεία θα είναι προστατευμένη από τις προϋποθέσεις που δημιουργούν το πεδίο για την εμφάνιση ισχυρισμών κατά της Λιθουανίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων".

Το 2007, η Λιθουανία έχασε υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που αφορούσε το δικαίωμα διαφυλικού ατόμου να κάνει επέμβαση επαναπροσδιορισμού φύλου. Η καταδίκη στηρίχθηκε στο γεγονός ότι η Λιθουανίας δεν είχε μέχρι τότε υιοθετήσει καμμία νομοθεσία που να αφορά την επέμβαση επαναπροσδιορισμού φύλου και αναγνώρισε ότι το άτομο που προσέφυγε παραβιάστηκαν τα δικαιώματά του στην ιδιωτική ζωή και στην απόφαση υποχρεώνει την Λιθουανία να προβεί στην κατάθεση νόμου που να ρυθμίζει το θέμα της επέμβασης επαναπροσδιορισμού φύλου. Αναφέρεται επίσης στην απόφαση ότι εάν η Λιθουανία δεν το πράξει αυτό, τότε θα έχει την υποχρέωση να καταβάλλει στο διαφυλικό άτομο που προσέφυγε το ποσόν των 40.000 ευρώ, ποσόν το οποίο τελικά η πολιτεία κατέβαλε αφού αθέτησε την υποχρέωσή της.

Η υπάρχουσα νομοθεσία αναφέρει ότι κάθε μη νυμφευμένος ενήλικας επιτρέπεται να προχωρήσει σε επέμβαση επαναπροσδιορισμού φύλου εάν αυτό είναι επιτρεπτό για ιατρικούς λόγους, όταν προσδιοριστεί συγκεκριμένη νομοθεσία για το θέμα αυτό. Ωστόσο από τότε που ισχύει αυτό το άρθρο στον Αστικό Κώδικα, δεν κατατέθηκε ποτέ νομοθεσία που να αφορά το θέμα.

Τα μέλη του Κοινοβουλίου που πήραν την πρωτοβουλία κατάθεσης του νόμου προτείνουν λοιπόν να αφαιρεθεί αυτό το άρθρο και στην θέση του να μπεί απαγόρευση επέμβασης επαναπροσδιορισμού φύλου, καθώς επίσης όταν κάποιο άτομο Λιθουανικής υπηκοότητας κάνει επέμβαση εκτός χώρας, η απόφαση για την αλλαγή στο φύλο των εγγράφων του ατόμου να μπορεί να παίρνεται μόνο δικαστικά.

Ο Vladimir Simonko, Πρόεδρος της οργάνωσης λοαδ δικαιωμάτων LGL, εξέφρασε την βαθειά του απογοήτευση για την νομοθετική αυτή πρωτοβουλία που έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενες που απομακρύνουν την χώρα από το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.


Μετάφραση - Επιμέλεια για το transs.gr : Αφροδίτη Παπαγεωργίου

Πηγή : © Transs.grμε πληροφορίες από : atviri.ltΔεν υπάρχουν σχόλια: