Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου 2010

Σημαντική παραδοχή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Η διαφυλικότητα είναι έδαφος που προστατεύεται από το Άρθρο 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.Flags of Europe Ε.Ε.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έδωσε στη δημοσιότητα την απόφαση της υπόθεσης P.V. v. Spain (application no. 35159/09), όπου αναφέρεται ότι η διαφυλικότητα θεωρείται έδαφος απαγόρευσης διακρίσεων, σύμφωνα με το Άρθρο 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (παρ' ότι στην λίστα απαγόρευσης διακρίσεων δεν αναφέρεται ρητώς).

Η υπόθεση P.V. v. Spain (application no. 35159/09), αναφέρεται στην προσφυγή της P.V., διαφυλικής γυναίκας που γεννήθηκε το 1976 και είναι πολίτης Ισπανίας. Η P.V., είχε αποκτήσει πριν κάνει την επέμβαση επαναπροσδιορισμού του φύλου της έναν γιο με την σύντροφό της. Το 2002 χώρισαν και ο πρώτος εξωδικαστικός συμβιβασμός της επέτρεπε να έχει επαφή με το παιδί της κάθε δεύτερο σαββατοκύριακο και τις μισές ημέρες της εβδομάδας, ενώ έδινε την μέριμνα στην μητέρα.

Ωστόσο δύο χρόνια αργότερα, όταν η P.V. άρχισε την ορμονοληψία με σκοπό να κάνει επέμβαση επαναπροσδιορισμού του φύλου της, η σύντροφός της προσέφυγε δικαστικά ζητώντας περιορισμό της επαφής της P.V. με το παιδί, με ισχυριμό ότι η P.V. έίχε "έλλειψη συναισθηματικής σταθερότητας", που θα μπορούσε να βλάψει το παιδί. Το Ισπανικό δικαστήριο δέχτηκε τους περιοριστικούς όρους και μείωσε τις ώρες επαφής σε τρείς ώρες κάθε δεύτερη εβδομάδα.

Σε προσφυγή της η P.V. κατάφερε να αυξηθούν σταδιακά οι ώρες επαφής, ωστόσο περέμεναν οι περιοριστικοί όροι. Έτσι η P.V. προσέφυγε στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Ισπανίας και αφού δεν δικαιώθηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Στην τελική του απόφαση το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, απέρριψε την προσφυγή της P.V., η οποία στηρίχθηκε στον συνδυασμό του Άρθρου 8 (σεβασμός της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής) σε συνδιασμό με το Άρθρο 14 (απαγόρευση των διακρίσεων).

Ωστόσο αναφέρεται ρητά στην απόφαση, ότι η διαφυλικότητα / τρανσεξουαλισμός, θεωρείται έδαφος που απαγορεύονται οι διακρίσεις στο Άρθρο 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, παρ' ότι στο Άρθρο 14 δεν αναφέρεται ρητά η διαφυλικότητα.

Η απόφαση αυτή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, θεωρείται σημαντική για την εξέλιξη των δικαιωμάτων των διεμφυλικών, αφού σε προηγούμενες υποθέσεις που είχαν εξεταστεί από το ΕΔΑΔ δεν είχε γίνει αυτό αποδεκτό και ήταν ένα μόνιμο πρόσκομμα σε ανάλογες υποθέσεις.

Μετάφραση - Επιμέλεια για το transs.gr : Αφροδίτη Παπαγεωργίου

Πηγή : © Transs.gr με πληροφορίες από : TGEU και Ιστοσελίδα ΕΔΑΔΔεν υπάρχουν σχόλια: