Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2010

Διοικητικό Συμβούλιο Σεπτεμβρίου του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών


Greece Flag Ελλάδα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ
(Αρ. Κατ. Πρωτ. 2862/2010).

http://www.transgender-association.gr/


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Διοικητικό Συμβούλιο Σεπτεμβρίου του ΣΥΔ.Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2010

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), πραγματοποίησε την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου Διοικητικό Συμβούλιο με τα ακόλουθα θέματα:

1) Διοργάνωση της Ημέρας Μνήμης για τα Διαφυλικά Άτομα, στις 20 Νοεμβρίου 2010 στην Αθήνα. Οι προτάσεις για την Ημέρα Μνήμης από μέλη του Διοικητικού μας Συμβουλίου, θα συζητηθούν εκ νέου αφού διερευνηθούν, από το επόμενο Δ.Σ.

2) Παρουσίαση μετάφρασης του Issue Paper του Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Thomas Hammarberg, με τίτλο «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ταυτότητα Φύλου» (τίτλος πρωτότυπου: «Human Rights and Gender Identity») από μέλη μας.

Πρόταση του Δ.Σ. να πραγματοποιηθεί έκδοσή του σε έναν τόμο (συμπληρωμένο ενδεχομένως και με νεότερα στοιχεία), έως τις 20 Νοεμβρίου που θα γίνει η Ημέρα Μνήμης και η διάθεσή του για την ενίσχυση του Σωματείου.

3) Συζήτηση, για την ανάπτυξη της ατζέντας στο κρίσιμο θέμα της αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου, σε συνδυασμό με τους ισχύοντες νόμους στην Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο θα παρουσιαστούν οι μεταφράσεις των δύο αυτών νόμων από μέλη μας, και θα γίνει πρόταση επιστολής που θα περιλαμβάνει σε σημεία συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις προς τα αρμόδια υπουργεία, καθώς και συνάντηση αντιπροσωπείας μας γι’ αυτό το θέμα.

4) Οικονομικά θέματα Σωματείου και συνδρομές.


H ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΉ


Πηγή : Σωματείο Υποστήριξης ΔιεμφυλικώνEπικοινωνία :
transgender.support.association@gmail.com
Δεν υπάρχουν σχόλια: