Τετάρτη, 9 Απριλίου 2008

Η πρωτοβουλία των ελλήνων μπλόγκερ


Η πρωτοβουλία των ελλήνων μπλόγκερ κατά των διακρίσεων προχωρά, ξεδιπλώνεται και, ήδη το gaybelgium.be και το GK.nl , δημοσιεύουν το form letter διαμαρτυρίας-παρέμβασης προς την ελληνική κυβέρνηση, ενώ προ μίας εβδομάδας σχετική αναφορά είχε κάνει και το ειδησιογραφικό πόρταλ PinkNews.Co.Uk. Μια δυναμική, μαζική διαδυκτική πρωτοβουλία από τα ελληνικά μπλογκς που αξίζει κάθε είδους ενθάρρυνσης και ενίσχυσης. Υπάρχει και η φωτεινή πλευρά της σελήνης.


Αντιγράφουμε τις καταχωρήσεις:

Griekse holebi’s uitgesloten van samenlevingscontract
(gaybelgium.be, 3/4/2008)

In Griekenland wil de regering voorzien in een partnerschapsregister dat als alternatief voor het huwelijk kan fungeren. Markant detail: koppels van gelijk geslacht zouden worden uitgesloten. Volgens Europese regels mogen lidstaten geen discriminatie op basis van seksuele geaardheid inschrijven in hun wetteksten. Een samenlevingscontract invoeren en dan holebikoppels ervan uitsluiten, zou strijdig zijn met het Europees recht. De Griekse homobeweging is alvast in actie getreden en eist dat het wetsvoorstel dringend wordt aanpast zodat deze nieuwe vorm van discriminatie meteen kan stoppen. Om haar strijd kracht bij te zetten, is op internetfora en blogs spontaan een e-mailactie begonnen die oproept het nieuwe samenlevingscontract van bij het begin toegankelijk te maken voor holebikoppels. De beweging roept alle Europese holebi’s op het Grieks Ministerie van Justitie massaal te e-mailen omtrent deze problematiek. Een voorbeeld van zo’n protest vind je hieronder en kan je mailen naar grammatia@justice.gov.gr. Voorbeeldbrief Griekse homobeweging Dear Sir, Madam, I have been informed on the intention of the Greek Minister for Justice to present a domestic partnership bill in the Hellenic Parliament that excludes same sex couples. As a European citizen, I believe that this constitutes discrimination under the Constitution of your country and European Law. This is a civil rights issue. Law abiding Greek gays and lesbians deserve equal treatment by the laws of their country, similar to the treatment enjoyed by citizens of other western societies. Yours faithfully, Voor- en achternaam

Grieks partnerregister zonder homo's
(GK.nl , 3/4/2008 )

De Griekse homobeweging is in actie gekomen tegen plannen van de overheid om naast het traditionele huwelijk een partnerschapsregister in het leven te roepen. Reden: het register is straks alleen toegankelijk voor heteroparen. Volgens de Griekse homobeweging denkt de overheid van het land hiermee te kunnen voldoen aan Europese regels. Ze wijzen er op dat het uitsluiten van paren van gelijk geslacht ingaat tegen internationale verdragen inzake de beginselen van gelijke rechten. Via het emailadres grammatia@justice.gov.gr is een actie van start gegaan waarbij sympathisanten wordt opgeroepen naar dit adres een (engelstalig) protest te laten horen en toegang van gay-paren voor het nieuwe register te eisen.

Πηγή δημοσιευμάτων: Απέναντι Πεζοδρόμιο

Δεν υπάρχουν σχόλια: