Σάββατο 1 Μαρτίου 2014

Σ.Υ.Δ. : «Υπόθεση τρανς άντρα αστυνομικού αναδεικνύει την αναγκαιότητα βελτίωσης της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων και της νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου».

Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών

(Αρ. Πρωτ. 7646/2010).

http://www.transgender-association.gr/
transgender.support.association@gmail.com


Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Υπόθεση τρανς άντρα αστυνομικού αναδεικνύει την αναγκαιότητα βελτίωσης της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων και της νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου».
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου της 25ης Φεβρουαρίου, αστυνομικός που ενώ έχει κάνει επέμβαση επαναπροσδιορισμού φύλου και έχει ήδη αλλάξει με δικαστική απόφαση τα έγγραφά του, τίθεται εν αμφιβόλω η παραμονή στην εργασία του και όπως αναφέρεται: «περιμένει την απόφαση της υπηρεσίας για το εάν θα παραμένει στο Σώμα ή όχι». Παραθέτουμε σχετικό δημοσίευμα από την εφημερίδα «Έθνος» εδώ.

«Κόκκινο» έχει ανάψει στις υγειονομικές επιτροπές της Ελληνικής Αστυνομίας η απόφαση μίας τροχονόμου της Τροχαίας Αττικής να αλλάξει φύλο, αφού, τώρα, καλούνται να αποφασίσουν εάν θα παραμείνει στο Σώμα ή όχι. Η τροχονόμος υπεβλήθη σε τέσσερις επεμβάσεις στη Γερμανία και πλέον βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, η τροχονόμος , πριν αλλάξει φύλο, υπηρετούσε στη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής. Μετά την επέμβαση αλλαγής φύλου άλλαξε, με δικαστική απόφαση και το όνομά της και, πλέον, περιμένει την απόφαση της υπηρεσίας της για το εάν θα παραμένει στο Σώμα ή όχι. Η απόφαση αυτή, όπως έγινε γνωστό από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ, θα ληφθεί μόλις επιστρέψει από την αναρρωτική άδεια και περάσει από την υγειονομική επιτροπή του Σώματος. Όπως ανέφεραν πηγές της αστυνομία, η αστυνομικός που άλλαξε φύλο προσκόμισε ψυχιατρικές πραγματογνωμοσύνες που λένε ότι δεν έχει κάποιο πρόβλημα, από ιδιώτες γιατρούς ,και ότι μπορεί να φέρει όπλο.


Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τον Νόμο 3896/2010 (Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης - Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις), ¶ρθρο 3, εδάφιο 2β:

Διάκριση λόγω φύλου συνιστά, επίσης, οποιαδήποτε λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση προσώπου που συνδέεται με αλλαγή φύλου.


Περαιτέρω, πέραν του ότι όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένως είναι λανθασμένη η ορολογία «αλλαγή φύλου» -η διεθνής ορολογία είναι επαναπροσδιορισμός φύλου-, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

1.- Είναι απαραίτητη η τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας κατά των διακρίσεων, ώστε να αναφέρεται με σαφήνεια η ταυτότητα φύλου για την αποτελεσματική προστασία των τρανς ανθρώπων από τις διακρίσεις και τους αποκλεισμούς.

2.- Με αφορμή το υπό συζήτηση νομοσχέδιο για την «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας» (http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/8328778.pdf), θεωρούμε ότι στο ¶ρθρο 11, παρ. 6, εδάφιο δ. είναι απαραίτητο να προστεθεί ο σεξουαλικός προσανατολισμός και ιδιαίτερα η ταυτότητα φύλου ως προς τον έλεγχο από τα αδικήματα με ρατσιστικό κίνητρο.

3.- Όπως αναφέρεται σε πρόσφατο Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4.2.2014, καλούνται τα κράτη-μέλη να θεσπίσουν διαδικασίες νομικής αναγνώρισης του φύλου στην κατεύθυνση της κατάργησης κάθε διαδικασίας υποχρεωτικής στείρωσης ως προϋπόθεση για την αλλαγή των εγγράφων, ενώ θα πρέπει να αφαιρεθούν από τον κατάλογο των ψυχικών και συμπεριφορικών διαταραχών οι αναφορές στην ταυτότητα φύλου[1]


Ακόμη, εφιστούμε την προσοχή τόσο στην Ελληνική Αστυνομία, όσο και στον Τύπο, αφενός μεν στην χρήση του σωστού γένους και φύλου, αφετέρου στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητάς του.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), θα παρακολουθήσει στενά την υπόθεση, καθώς θεωρούμε ότι και μόνο το γεγονός ότι τίθεται εν αμφιβόλω η θέση εργασίας ενός τρανς ανθρώπου, τούτο είναι πολύ σοβαρό θέμα, που αναδεικνύει:

α) τις διακρίσεις και τους αποκλεισμούς που υφίστανται οι τρανς άνθρωποι στον χώρο της εργασίας,

β) την αναγκαιότητα της νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου, και,

γ)την αφαίρεση κάθε αναφοράς που σχετίζεται με την ταυτότητα φύλου από τους καταλόγους ψυχικών διαταραχών καθώς οι αναφορές αυτές, πέρα από τον επιπλέον στιγματισμό, θέτουν εν αμφιβόλω τις δικαιοπρακτικές ικανότητες ή ακόμη και την εργασία των τρανς ανθρώπων.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΏΝ (Σ.Υ.Δ.)
Συγγρού 29, Αθήνα, Τ.Κ. 11743

http://www.transgender-association.gr/


Επικοινωνία:
transgender.support.association@gmail.com

* μέλος της Transgender Europe (TGEU)
http://www.tgeu.org

----------
[1] Σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές, «τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν ή να επανεξετάσουν τις διαδικασίες νομικής αναγνώρισης του φύλου με στόχο τον πλήρη σεβασμό του δικαιώματος των διεμφυλικών ατόμων στην αξιοπρέπεια και τη σωματική ακεραιότητα», δηλαδή να αποκλείουν κάθε απαίτηση να υποβληθούν τα άτομα αυτά σε στείρωση. Τα μέλη του ΕΚ υποστηρίζουν επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας προκειμένου να αποσύρει τις διαταραχές ταυτότητας φύλου από τον κατάλογο των ψυχικών και συμπεριφορικών διαταραχών
http://www.europarl.europa.eu/news/el/news-room/content/20140203IPR34507/htmlΣ.Υ.Δ. : «Αλλαγή έδρας».

Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών

(Αρ. Πρωτ. 7646/2010).

http://www.transgender-association.gr/
transgender.support.association@gmail.com


Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: «Αλλαγή έδρας».
Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) αναγνωρισμένο μη κερδοσκοπικό Σωματείο για την υποστήριξη των δικαιωμάτων της τρανς κοινότητας, με την παρούσα ανακοίνωση, ενημερώνει ότι από σήμερα αλλάζει η έδρα του.

Η νέα μας διεύθυνση θα είναι η:

Συγγρού 29, ΤΚ 11743, Αθήνα, στον πρώτο όροφο.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6944.820.441.

Οι ώρες λειτουργίας του Σωματείου μας θα είναι οι:

- Κάθε Δευτέρα 17.00-19.00, για ψυχολογική υποστήριξη από εθελόντρια ψυχολόγο του Σωματείου μας.

- Κάθε Τρίτη και Πέμπτη 17.00-19.00


ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΏΝ (Σ.Υ.Δ.)
Συγγρού 29, ΤΚ 11743 Αθήνα

http://www.transgender-association.gr/


Επικοινωνία:
transgender.support.association@gmail.com

* μέλος της Transgender Europe (TGEU)
http://www.tgeu.org

Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014

To Facebook επεκτείνει τις επιλογές φύλου για την ισότητα των διεμφυλικών και προσώπων που δεν εντάσσονται στις κυρίαρχες νόρμες φύλου.

Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2014

Μετάφραση για το transs.gr
Πάρβη ΠάλμουΤο Associated Press ανέφερε σήμερα ότι ο γίγαντας των κοινωνικών μέσων μαζικής δικτύωσης , το Facebook , θα προσφέρει 50 διαφορετικούς όρους ώστε οι άνθρωποι να χρησιμοποιούν για τον προσδιορισμό του φύλου τους, εκτός από τις τρεις πρώτες επιλογές: αυτή, αυτός, αυτοί. Οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την Πέμπτη 13 Φλεβάρη 2014 και οι επιλογές στη λίστα θα εξελίσσονται με βάση τα στοιχεία του χρήστη .Σε απάντηση για αυτή την εξέλιξη , η εκτελεστική διευθύντρια του NCTE Mara Keisling είπε: " Σε μια εποχή κατά την οποία τα διεμφυλικά άτομα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν υψηλά ποσοστά εκφοβισμού , ασέβειας, παρενόχλησης και βίας , αυτή η ευπρόσδεκτη αλλαγή είναι άλλο ένα βήμα προς την αναγνώριση των διεμφυλικών και των προσώπων που δεν εντάσσονται στις κυρίαρχες νόρμες φύλου. Ως ένα από τα πιο δημοφιλή δίκτυα στο Internet είναι ένα σημαντικό σημάδι της προόδου του να αντανακλάται στην πλατφόρμα, η πραγματικότητα των διεμφυλικών και των προσώπων που δεν εντάσσονται στις κυρίαρχες νόρμες φύλου. "

Για να ενημερώσετε το φύλο σας , ακολουθήστε τα εξής βήματα :

Κάντε κλικ στο κουμπί "Επεξεργασία " για Βασικές Πληροφορίες

Στο αναδυόμενο μενού, επιλέξτε το "προσαρμοσμένη" επιλογή

Στο πεδίο που εμφανίζεται κάτω από αυτό, πληκτρολογήστε το φύλο σας απο μια λίστα επιλογών.

Η M. Keisling συμπλήρωσε: "Ενώ το NCTE γιορτάζει αυτή την εξέλιξη, ενθαρρύνουμε το Facebook να εξετάσει άλλες πολιτικές που βοηθούν στη διατήρηση της ιδιωτικής ζωής των διεμφυλικών ατόμων. Για παράδειγμα , η λειτουργία "Ομάδες" έχει , κατά το παρελθόν , αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα LGBT νέων στους γονείς και τους φίλους , επειδή το Facebook δεν απαιτεί τη συγκατάθεση του χρήστη να προστεθεί σε μια ομάδα. Το NCTE ενθαρρύνει επίσης το Facebook να διασφαλίσει την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την ασφάλεια των πληροφοριών που διατίθενται στους χρήστες σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα lgbt ατόμων".Transs.gr

Ο Μιχελογιαννάκης και το «τρίτο φύλο»...

Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2014

Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, πλέον, ο Μιχελογιαννάκης, μιλά στην εκπομπή του Τριανταφυλλόπουλου. Ως γιατρός μάλιστα.

Και λέει όμορφα και χαριτωμένα πράγματα -απευθυνόμενος στον Γρηγόρη Βαλλιανάτο-, περί "γενετικού προσδιορισμού" και "τρίτου φύλου".Από τα παλιά χαριτωμένα ότι "το μνημόνιο θα φέρει ομοφυλοφιλία" (ή κάτι άλλο που μόνο εκείνος κατάλαβε), στα ακόμη πιο ζουμερά και χαριτωμένα.

Επίσης μου άρεσε πολύ το:
"Πανασζιά μου, ούλοι άνθρωποι είμαστε".
Ίντα 'ναι τούτονες φίλοι στον ΣΥΡΙΖΑ;

Τί γίγαντας της πολιτικής σκέψης είναι τούτος;
(κανονικός γίγαντας, όχι φασολάκι γίγαντας)

Δείτε το βίντεο, από το 30:00 και μετά.

Μαρίνα ΓαλανούTranss.gr